Arrangementer: Hvordan søke om demonstrasjon eller utdeling

Hvordan søke eller melde om demonstrasjon, stand eller flygeblad-utdeling.

Merk: Denne siden gir veiledning, og vi har ikke hatt noen problemer, men vi kan ikke ta ansvar hvis informasjonen er unøyaktig eller utdatert. Sjekk lovdata.no og snakk med politiet hvis du vil forsikre deg om at alt er i orden.

Først må du velge om du vil ha vandrende flygeblad-utdeling, plakat-opphenging, eller demonstrasjon/stand. Hver metode har sine fordeler og ulemper, og blir definert på følgende måte:

Vandrende flygeblad-utdeling:

 • Maks 2-3 personer sammen. Hvis man er flere enn dette, må man dele seg opp i flere par.
 • Man må holde seg i bevegelse på offentlig område.
 • Ingen plakater, megafoner, eller roping og skriking.
 • Bruk av maske er ikke forbudt, og politiet har alltid latt oss bruke dem, men hvis politiet vil se ansiktet ditt, så la dem få det.
 • I noen kommuner, som i Oslo og Trondheim, er det ikke meldeplikt for dette; bare ta med en venn og sett igang.
 • I noen andre kommuner, som Bergen og Stavanger, må man melde fra til politiet (en enkel epost holder, med flygebladet som vedlegg); man trenger ikke søke kommunen. (eks. politivedtektene for Bergen paragraf 4, annet ledd.)
 • Sjekk vedtektene for din kommune for å se hva som gjelder. Se lovdata.no eller kommunens hjemmesider.

Plakat-opphenging
Politivedtektene inneholder vanligvis også regler om hvor man får henge opp plakater og opprop - typisk kun på steder avsatt til dette. Noen kommuner har også regler som forbyr deg fra å rive ned plakater som fremdeles gjelder, så hvis scientologer river ned plakatene dine kan det faktisk hende at de kan straffes for dette.

Demonstrasjon/stand/demonstrasjonstog:

 • Må alltid søkes til grunneier først - sjekk først om det er ledig.
 • Må alltid meldes/søkes til politiet. (Politiet vil vanligvis avgjøre om det du sender inn behandles som en melding, eller om arrangementet er så omfattende at det må søkes.)
  Eksempler på søknader vi har brukt før ligger lenger ned på siden.
 • Maskering (dvs. alt som skjuler ansiktet ditt, skjerf osv.) er forbudt i demonstrasjon/stand jmf. politiloven paragraf 11, femte ledd
 • Seriøst, skjuling av ansiktet er strengt forbudt i demonstrasjon/stand. Selv om enkelte andre demonstrasjonsgrupper gjør dette og politiet lar være å slå ned på det, så vil scientologene passe på at vi ikke får lov. Vi jobber med å myke opp maskeforbudet til noe som ligner på svensk eller engelsk lov, men inntil loven endres kan vi ikke bruke masker ved demo.
 • Det er enkelt å søke (se maler under), men navnet ditt ender opp i offentlige arkiver og/eller postjournaler. (Man kan be om at navnet unntas offentlighet, jmf. offentlighetsloven, men det er ikke sikkert at alle instanser etterlever dette.)
 • I tilfelle fast sted har man rett til å stå på stedet og kan be om å bortvise folk man ikke vil skal oppholde seg der. (Unntatt at du må slippe gjennom vanlig ferdsel.)
 • Maksimum antall deltakere oppgis i søknaden. Hvis arrangementet er stort må man kanskje dekke utgifter til vakthold eller stille egne ordensvakter.
 • Avhengig av sted kan man ha bord, musikk, kake, osv. men enkelte av disse tingene trenger egen søknad, og noen steder får man ikke ha bord. I Oslo får man for eksempel ikke ha bord utenfor Scientologikirken (det får heller ikke scientologene), men man får ha bord på Eidsvolls plass.

HVORDAN SKAFFE TILLATELSER TIL EN CHANOLOGY-DEMO
SEND I GOD TID: Sjekk først at det er ledig hos grunneier, og når grunneiers tillatelse er i boks kan du søke om alt det andre med referanse til grunneiers tillatelse, også i god tid. Det er ingen grunn til å unødig stresse opp de som jobber i embetsverket.

Demonstrasjon ved Stortinget
Dette tar ikke all verdens mye tid. Følgende tre tillatelser må innhentes når demoen skal holdes utenfor Stortinget, og den 4. er for evt. kake/mat.
0. Sjekk med grunneier at det er ledig, ellers ikke vits i å søke hos de andre

 1. Tillatelse fra Gunneier: Stortinget v/Drifts- og serviceavdelingen
 2. Tillatelse fra politiet v/Plankontoret på Sentrum politistasjon
 3. Dispensasjon fra støyforskriftene v/Bydelsoverlegen for Sentrum og St.Hanshaugen
 4. Melding til Mattilsynet om evt. servering av mat

DETALJER

Grunneier: Kommunen
Ring Oslo kommune på tlf 02180, si at det gjelder en søknad om tillatelse til markering/demo, og be om å få snakke med Eiendoms- og byfornyelsesetaten.
Presenter deg, si hvem du representerer i denne sammenheng, og hva ditt ærend er (dato/tid/sted). Spør om det er ledig og om noen andre har søkt. Be om å få en epost-addresse du kan sende søknaden til.
Send søknaden til oppgitt adresse/nummer.
Ferdig søknad som kan sendes kommunen, fyll ut felter:

[brevets sted] [brevets dato]

PERSONOPPLYSNINGER BES BEHANDLET SOM «FORTROLIG»
jmf. offentleglova (LOV 2006-05-19 nr 16) § 24 tredje ledd, se begrunnelse under
Til
Oslo kommune v/Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Vår referanse: Deres referanse:
SØKNAD OM TILLATELSE TIL DEMONSTRASJON

Det søkes med dette om tillatelse til å gjennomføre følgende arrangement:

Hva: Fredelig markering mot scientologikirkens overgrep
Hvor: [adresse]
Når: [dato og tidsrom]

Det foreslås en maksimumsgrense på 100 personer.

Vi søker også hos politiet v/Grønland Politistasjon, og søker bydelsoverlegen om bruk av eventuell lydforsterkning.

Det understrekes at vi oppfordrer alle deltagere til å forholde seg rolige under markeringen, noe som heller ikke har vært noe problem tidligere.

Søker benevnes som «Chanology Norge».

Kontaktperson er oppgitt under.

Hvis det ikke forsinker behandlingen, bes det om at personopplysningene behandles som fortrolige etter Offentleglova (LOV 2006-05-19 nr 16), paragraf 24, tredje ledd, på grunn av at Scientologikirken har som skreven politikk å rettsstridig trakassere folk de ikke liker.

Med vennlig hilsen,
for «Chanology Norge»
[navn]
epost: []
Mobil: []
Adresse:
[gate-adresse]
[postnummer og sted]

OBS! Tillatelser fra kommunen ender i åpne, søkbare arkiver! Be om at søknaden enten anonymiseres før den arkiveres, eller at den unntas offentligheten. En telefonsamtale med saksbehandler ender som regel i at den blir anonymisert.

Etter at søknaden er sendt:
Følg opp progresjonen (ta kontakt på estimert tidspunkt, etc etc…)

Når tillatelsen er mottatt:
Post dox i relevante tråder så massene får fred i sjelen og kan intensivere planleggingen
Ta med originalen på dagen.

Grunneier: Stortinget
Kontakt Stortinget, Drifts- og serviceavdelingen (dspost@stortinget.no) og si at det gjelder bruk av Eidsvolls plass.
Presenter deg, si hvem du representerer i denne sammenheng, og hva ditt ærend er (dato/tid/sted). Spør om det er ledig og om noen andre har søkt. Be om å få en adresse eller et faksnummer som du kan sende søknaden til.
Send søknaden til oppgitt adresse/nummer.
Ferdig søknad til Stortinget, fyll ut felter:

[brevets sted] [brevets dato]

PERSONOPPLYSNINGER BES BEHANDLET SOM «FORTROLIG»
jmf. offentleglova (LOV 2006-05-19 nr 16) § 24 tredje ledd, se begrunnelse under
Til
Oslo kommune v/Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Vår referanse: Deres referanse:
SØKNAD OM TILLATELSE TIL DEMONSTRASJON

Det søkes med dette om tillatelse til å gjennomføre følgende arrangement:

Hva: Fredelig markering mot scientologikirkens overgrep
Hvor: [adresse]
Når: [dato og tidsrom]

Det foreslås en maksimumsgrense på 100 personer.

Vi søker også hos politiet v/Grønland Politistasjon, og søker bydelsoverlegen om bruk av eventuell lydforsterkning.

Det understrekes at vi oppfordrer alle deltagere til å forholde seg rolige under markeringen, noe som heller ikke har vært noe problem tidligere.

Søker benevnes som «Chanology Norge».

Kontaktperson er oppgitt under.

Hvis det ikke forsinker behandlingen, bes det om at personopplysningene behandles som fortrolige etter Offentleglova (LOV 2006-05-19 nr 16), paragraf 24, tredje ledd, på grunn av at Scientologikirken har som skreven politikk å rettsstridig trakassere folk de ikke liker.

Med vennlig hilsen,
for «Chanology Norge»
[navn]
epost: []
Mobil: []
Faks: []
Adresse:
[gate-adresse]
[postnummer og sted]

Etter at søknaden er sendt:
Følg opp progresjonen (ta kontakt på estimert tidspunkt, etc etc…)
Når tillatelsen er mottatt:
Post dox i relevante tråder så massene får fred i sjelen og kan intensivere planleggingen
Ta med originalen på dagen

SØKE POLITIET:
Husk: Det er ingen vits i å søke hvis ikke grunneier gir tillatelse.

Ring Oslo politiditrikt på tlf 22669050, be om å få snakke med Plankontoret ved riktig politistasjon, si gjerne at du ønsker å søke tillatelse til en markering/demo. Det hender at de setter deg over til Planavsnittet eller andre lignende avdelinger, be i så tilfelle om at de setter deg videre igjen… du kommer frem til slutt.

Alternativt kan du sende en epost til "post.oslo@politiet.no". Der vil du bli henvist til den relevante kontaktpersonen.

I søknaden må det informeres om hvem som søker om arrangementet (kontaktperson). Både kontaktperson og organisasjon må oppgis med adresse og telefonnumre. Søknaden må inneholde en detaljert forklaring på hvor og når arrangementet skal pågå.

Send søknaden til oppgitt adresse/nummer.
Følgende er foreslått mal:

[brevets sted] [brevets dato]

PERSONOPPLYSNINGER BES BEHANDLET SOM «FORTROLIG»
jmf. offentleglova (LOV 2006-05-19 nr 16) § 24 tredje ledd, se begrunnelse under

Deres ref.: Vår ref.:

MELDING/SØKNAD OM DEMONSTRASJON
Det meldes/søkes herved om en markering mot overgrepene i Scientologikirken.

Sted: [nøyaktig sted]
Tid: [dato og tid]
Søker benevnes som «Chanology Norge». Kontaktperson er oppgitt under. Det foreslås en øvre grense på 100 deltakere.
[grunneier, kommunen eller stortinget] som grunneier har gitt tillatelse, og søknad vedrørende støy sendes til Bydelsoverlegen.
Det understrekes at vi oppfordrer alle deltagere til å forholde seg rolige under markeringen, noe som heller ikke har vært noe problem tidligere.

Om personopplysninger:
Hvis det ikke forsinker behandlingen, bes det om at personopplysningene behandles som fortrolige etter Offentleglova (LOV 2006-05-19 nr 16), paragraf 24, tredje ledd, på grunn av at Scientologikirken har som skreven politikk å rettsstridig trakassere folk de ikke liker.

Med vennlig hilsen,
for «Chanology Norge»
[navn]
epost: []
Mobil: []
Adresse:
[gate-adresse]
[postnummer og sted]

OBS! Til politiet må du oppgi ditt navn og telefonnummer, da de har behov for en “ansvarlig kontaktperson”. Presiser at du at hensyn til egen sikkerhet ikke ønsker at denne informasjonen skal bli videreformidlet til utenforstående. I april ble det lovet at kun vaktleder/uteleder, avdelingen og muligens en enhet til innad i politiet ville få denne informasjonen.
Etter at søknaden er sendt:
Følg opp progresjonen (ta kontakt på estimert tidspunkt, etc etc…)

Når tillatelsen er mottatt:
Post dox i relevante tråder så massene får fred i sjelen og kan intensivere planleggingen
Ta med originalen på dagen

BYDELSOVERLEGEN:

Politiet avgjør om det skal gis tillatelse til høyttaler/megafon. Ved bruk av dette begrenses bruken til etter klokken 17 på hverdager og ikke lenger enn to timer pr dag. På lørdager og helligdager begrenses bruken til etter klokken 13. Ved bruk av slikt utstyr etter klokken 20, må det innhentes egen tillatelse fra bydelslegen i aktuelle bydel.

Presenter deg, si hvem du representerer i denne sammenheng, og hva ditt ærend er (søknad om dispensasjon fra støyforskriftene for arrangement på dato/tid/sted). Be om å få en epostadresse som du kan sende søknaden til, og be om et estimat for når søknaden vil være ferdigbehandlet.
Send søknaden til oppgitt adresse/nummer.
Bydelsoverlegen for St. Hanshaugen heter Ingunn Cecilie Haakerud (ingunn.haakerud@bsh.oslo.kommune.no),

Ferdig søknad som kan sendes bydelsoverlegen, fyll ut felter:

[brevets sted] [brevets dato]

PERSONOPPLYSNINGER BES BEHANDLET SOM «FORTROLIG»
jmf. offentleglova (LOV 2006-05-19 nr 16) § 24 tredje ledd, se begrunnelse under

Til
Bydelsoverlegen St.Hanshaugen og Sentrum

Vår referanse: Deres referanse:
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA STØYFORSKRIFTENE

Det søkes med dette om dispensasjon fra støyforskriftene for følgende arrangement:
Hva: Fredelig markering mot scientologikirkens overgrep
Hvor: [sted]
Når: [dato og tidsrom]

Aktuelle lydkilder å bruke er følgende: Høyttaler til å spille musikk/forsterke lyd fra mikrofon, alternativt megafon. Vi har ingen intensjon om å lage øredøvende bråk, kun å fremføre vårt budskap og skape underholdning med musikk.

Grunneier og politiet har [fått eller godkjent] søknad.

Hvis det ikke forsinker behandlingen, bes det om at personopplysningene behandles som fortrolige etter Offentleglova (LOV 2006-05-19 nr 16), paragraf 24, tredje ledd, på grunn av at Scientologikirken har som skreven politikk å rettsstridig trakassere folk de ikke liker.

Med vennlig hilsen,
for «Chanology Norge»
[navn]
epost: []
Mobil: []
Faks: []
Adresse:
[gate-adresse]
[postnummer og sted]

Etter at søknaden er sendt:
Følg opp progresjonen (ta kontakt på estimert tidspunkt, etc etc…)

Når tillatelsen er mottatt:
Post dox i relevante tråder så massene får fred i sjelen og kan intensivere planleggingen
Ta med originalen på dagen

MATTILSYNET

TEKST MIDLERTIDIG, FORESPØRSEL OM NYE PROSEDYRER SENDT TIL MATTILSYNET

Merk: Sannsynligvis er tillatelsen fra grunneier bestemt på at man ikke får selge noen ting, men selv om du skal dele opp en kake og gi den bort gratis til tilfeldige folk du ikke kjenner, så er dette fremdeles omsetning og meldepliktig til mattilsynet. Behandlingstiden er rask, men du må ha med stemplet og underskrevet melding på dagen, så gjør også dette i god tid.
Du må påta deg ansvaret for at mat/drikke behandles riktig, at de som behandler det er renslige og friske mennesker osv.
Hent skjema på http://www.mattilsynet.no/skjema
Fyll ut forsiden med om det er nyetablering, fyll ut din kontaktinformasjon, og kryss av for mat.
Gå til siden for mat (per nå side 3) og fyll ut Opplysninger om virksomhet/ansvarlig person som privatperson (hvis du ikke representerer en registrert organisasjon) og skriv inn tid og sted for serveringen.
Velg riktig type omsetning på side 3. I mai kjøpte vi kake, og selv om kaken hadde krem i seg, så skulle ikke vi behandle kremen, så derfor ble dette satt i Melding om enkelt salg (vafler, pølser, mv.):
Hva skal selges: "Oppdeling av ferdig kjøpt kake med krem kjøpt fra godkjent konditori og levert kl. 14 samme dag. Kaffe, enkeltpakket juice og enkeltflasker med mineralvann."
Andre opplysninger: "Engangsbestikk, engangtallerkener og engangskopper benyttes."
Hvis du skal bake selv istedet for å kjøpe anbefales det å bake en sjokoladekake eller lignende uten krem i, for det vil være mindre risikabelt.
Underskriv og datér på side 1.
Send side 1 og 3 til mattilsynet. Bruk adressen som står på skjemaet, eller send den direkte til Oslo-kontoret.
Post dox i relevante tråder så massene får fred i sjelen og kan intensivere planleggingen
Ta med originalen på dagen

3 Likes

Lar dette stå åpent mens vi finpusser tråden. Om du gjør endringer vennligst informer oss om det her i tråden :wink:

1 Like

Supert! Flott tiltak. :smile: Skal se skikkelig over teksten når jeg får tid.

This topic is now pinned. It will appear at the top of its category until it is unpinned by staff for everyone, or by individual users for themselves.

Jess jess verri guud

Tror jeg må få oversatt alle disse standardmeldingene, hehe.

1 Like

Har enda ikke hørt fra mattilsynet. Har sendt purring.

Flott. Hold oss oppdatert. :slight_smile:

Noe nytt, @MisturSmith?

Nei, det virker ikke som at mattilsynet er interesserte i å svare privatpersoner, jeg har purret flere ganger. Om noen andre vil prøve så ønsker jeg de lykke til, men personlig har jeg gitt opp.

Foreståelig. Skal hva jeg gidder mot sommeren. :wink: