Artikkelsamling/Wiki

Vi startet på et ambisiøst prosjekt i 2009: samle alle norske artikler om CoS på ett sted. Vi kom et stykke på vei, men nå ser jeg at samtlige lenker er døde.

Hva med å lage en Wiki hvor alle kan bidra?

OPPDATERING: Her har dere artikkelsamlingen, hvor alle kan bidra!

Klistrer inn innholdet fra lista her, så har vi i alle fall titlene og slikt her (sånn i tilfelle):

Punkter markert med (under arbeid): artikler eller blogginnlegg som diskuterer norske CoS, eller aktiviteter lokalisert i/betalt av Norge.

Har du forslag til artikler? Legg igjen en lenke i kommentarfeltet her, gjerne med følgende oppsett:

[dd.mm.åååå] Kilde: Artikkelnavn (med lenke). Utdrag fra ingress.

Påpek gjerne også om artikkelen skal ha norskt flagg.

INNHOLD

Artikler
Debatt-/leserinnlegg og kronikker
Blogger
Bonus

ARTIKLER

1975

[14.05.1975] VG: Scientologene - sekt i “Holiday Magic-stil” til Norge. "Tjener peng… [PDF] En ny bevegelse som kaller seg religiøs, er på vei inn i Norge: Scientologene. I våre naboland er de anklaget for å selge religion i ren “Holiday Magic-stil”. De har egne direktører i landene hvor de opererer. Bevegelsens grunnlegger er jaget fra land til land, men lever bra i Winston Churchills tidligere luksusskip, “Flag”.
[21.05.1975] VG: Scientologene i full virksomhet i Norge. LØGNDETEKTOR I TROENS TJEN… [PDF] Scientology-kirken, bevegelsen som selger “frelse”, har begynt sin virksomhet i Norge. Etter at VG advarte mot sekten - som er beskyldt for å selge sin “religion” i Holiday Magic-stil, har fått en rekke henvendelser fra folk som har hatt kontakt med scientologene.
[26.05.1975] VG: Åndelig lykke verdt 20 000 kroner. [PDF] Cecilie Heldt og Cathia Mulkern kom fra København til Oslo for å forsvare scientologien
[27.05.1975] VG: Helge, 22, om scientologene: “Farlig filosofi”. [PDF] Scientologene driver ren indoktrinering fra morgen til kveld. De har en farlig supermenneske-filosofi — og lopper folk for penger. Det er uhørt og det koster 20 000 kroner å bli «frelst».
[12.11.1975] VG: Fagfolk gransker scientologene. [PDF] Statens psykologiråd skal nå uttale seg om virksomheten til den ekstreme, religiøse sekten “Scientologene”. Denne gruppen, som for et halvt år siden kom til Norge, driver psykiatrisk virksomhet på egen hånd mot betaling.

1976

[27.01.1976] VG: Dette er Scientology Kirkens mål. [PDF] Etter flere artikler i VG om Scientologybevegelsens etablering i Norge, har Scientology Kirkens Europa-kontor, København, bedt om å få redegjøre for hva de står for.

1980

[08.02.1980] VG: “Apparatet som gransker sjelen”: HUMBUG, mener politet. [PDF] Her er apparatet som scientologene hevder kan “avsløre alt”. Apparatet er gjenstand for politietterforskning sammen med resten av scientologi-bevegelse i Norge.
[15.02.1980] VG: Scientologer oppsøkte FO-konsulent: “Jeg ble truet”. [PDF] Scientologene i Oslo varsler en hard linje overfor dem som ønsker å gå dem etter i sømmene. To av kirkens representanter har kommet med trusler overfor konsulent Bjørn Myrseth hos Forbrukerombudsmannen.
[11.03.1980] VG: STORAKSJON mot scientologene. [PDF] Medlemmene av den norske scientologi-kirken blir nå oppfordret til å avdekke ulovligheter i kirkens affærer. Dette skjer samtidig med at politiet etterforsker kirkens virksomhet i Norge.
[13.03.1980] VG: Politiet til offensiv mot Scientologi-kirken: VALUTASMUGLING? [PDF] Scientologi-kirken i Skandinavia har store problemer, etter at politiet både i Norge og Sverige har satt i gang omfattende etterforskning.
[26.03.1980] VG: Scientologene anmeldt igjen: “E-meteret FORBUDT”. [PDF] Forbrukerombudsmannen forbyr nå scientologene å bruke det såkalte “E-meteret” i sine psykologiske tester.
[29.03.1980] VG: Scientologene slår tilbake. [PDF] Scientologene går grundig til verks overfor dem som stiller spørsmål ved deres virksomhet. En Oslo-mann, som selv har studert kirkens virksomhet, er blitt ofret et helt hefte som skal bevise at han farer med fusk og fanteri.
[15.04.1980] VG: Dansk forsterkning til scientologene. [PDF] - Vi driver ikke personforfølgelse. Det er vi som blir forfulgt. Dette er scientologi-presten Finn Jensen (24), som sier dette på bakgrunn av kirkens virksomhet mot osloarkitekten Pål Hansen.
[22.04.1980] VG: Scientolog med harde påstander: “FO lurt av FBI”/FO og scientologene. [PDF, to artikler/debattinnlegg] Scientologene i Oslo mener at både norsk presse og forbrukerombudsmannen er lurt av den amerikanske politi-organisasjonen FBI/Innlegg av forbrukerombudsmannens inf. sekr. Reidar T. Larsen: Siden forbrukerombudsmannen tok scientologenes markedsføring til behandling i september 1979 er det gjentatte ganger presisert at FO ikke har noe ønske om å vurdere den religiøse gehalt av virksomheten, - det faller selvsagt utenfor FOs arbeidsområde å ta stilling til teologiske spørsmål. Det er imidlertid også et selvsagt utgangspunkt at en organisasjon ved å være religiøs ikke blir fritatt for å følge norsk lov og underordne seg seg norsk statsmyndighet.
[26.06.1980] VG: Aage Samuelsen drømmer om egen TV-stasjon: NRK er et diktatur! [PDF] - Hvordan stiller du deg til scientologenes virksomhet her i landet? - Scientologene har ingenting med Gud å gjøre. Det hele er kamuflert bedrag.
[08.10.1980] VG: Forbrukerombudsmannen får alle papirer: scientologene kryper til ko… [PDF] Scientologi-kirken i Oslo har valgt å “slutte fred” med Forbrukerombudsmannen. Omsider har kirken vedtatt å utlevere de dokumentene Forbrukerombudsmannen for et halvt år siden forlangte.
[28.10.1980] VG: Scientologene arver Elvis? [PDF] Mange av Elvis Presleys gamle venner frykter nå at millionarven han etterlot seg kommer til å gå til scientologikirken.

1982

[16.10.1982] VG: Fra narkomani til scientologi: “Narkonon er juks”. [PDF] Narconon er en ny måte å rekruttere medlemmer til Scientologi-kirken på. Scientologene er en kriminell organisasjon.
[28.10.1982] VG: Aksjon mot Narconon. [PDF] Nå blir det tatt initiativ til å danne en forening av foreldre med barn i Scientologikirken.

1984

[08.05.1984] Aftenposten Aften: Sluttet på grunn av dyre kurs: "Scientologikirken drev ren personfo… [PDF] - Dette er ren personforfølgelse. Efter at jeg sluttet i Scientologikirken i Steners gate 16 for litt over et år siden, har jeg fått jevnlige henvendelser derfra. Den første tiden fikk jeg telefoner til alle døgnets tider, forteller en ung jente til Aftenposten. Hun vil nå advare andre arbeidsledige ungdommer mot å søke jobb i Scientologikirken, bl.a. fordi jobben innebærer dyre kurs og kursmateriell.
[29.05.1984] VG: Sjanghaiet av scientologene. [PDF] Tom Ottar Olafsen (19) fra Ytre Enebakk reiste til København for å søke seg arbeid. Før han visste ordet av det, ble han sjanghaiet av Scientologikirken, og måtte gjennomleve et 4 måneders mareritt før han klarte å bryte ut av sekten.

1986

[14.08.1986] Aftenposten Aften: Scientologikirken på offensiven i Oslo. [PDF] Scientologikirken i Oslo er i gang med en stor vervekampanje, får Aftenposten opplyst. I første rekke søker den å knytte til seg unge, søkende og rotløse mennesker, som er lett påvirkelige. Erfarne ververe holder blant annet til på Karl Johan. Der tilbys man en personlighetstest, som skal finne ut av “gode” og “onde” egenskaper.

1987

[31.03.1987] VG: GÅR KONK etter kirkekurs/“Hjernevask og kvakksalveri”/-Må ta ansvaret. [PDF, 3 artikler/notiser] En rekke unge mennesker sitter nå igjen med kjempegjeld de ikke kan betale, etter sin befatning med Scientologikirken i Norge/Scientologikirken har flere ganger vært i søkelyset for sin virksomhet her i landet. Den har blitt beskyldt både for hjernevask av unge mennesker, svindel og kvakksalveri/- Personer over 15 år står selv ansvarlig for sine handlinger - også når det de stifter gjeld, sier Scientologikirkens advokat, Per Flatabø.
[05.05.1987] VG: NÅR RELIGION RUINERER. [PDF] - Scientologene er den farligste av de nyreligiøse bevegelsene. Medlemmene forplikter seg tilabsolutt lydighet, og de har “verdensrekord” blandt de nye religionene i økonomisk utplyndring,hevder den danske teologen Johannes Aalgaard. Han bliret viktig vitne når de mange rettssaker mot scientologene i Norge kommer opp i Oslo til høsten.
[09.05.1987] Aftenposten Morgen: Ruinert hos scientologene. [PDF] Sliten og nedfor lot han seg en augustdag i 1985 lokke inn i scientologibevegelsen. Han trodde han skulle få hjelp og støtte, men efter et halvt år var han nedkjørt og apatisk, og skyldte scientologene hundretusener av kroner. Mammon er deres eneste gud, og målet er å skaffe mest mulig penger, sier Bjørn. Til høsten kommer flere saker opp for retten hvor mennesker som har satt seg i bunnløs gjeld til scientologene krever pengene sine tilbake.
[14.05.1987] Aftenposten Aften: DIALOG om nyreligion. [PDF] To gutter sitter på en hamburgerbar iKøbenhavn. Efter mange år har de hoppet av fra scientologenes hovedkvarter som ligger like overgaten. Nåer de redde. Utenfor venter en verden som dehar mistet kontakten med, og de føler at de svikter sitt eget kontrollerte sinn.Dialogcentret rykker ut. Guttene trenger søvn, mat og trygghet. Derefter følger dager med dialog.Ofrene må få forståelse for den psykiske manipulasjonen de har vært utsatt for. Ikke gjennomfordømmelse, men gjennom diskusjon og bevis. Efterhvert skjønner de at scientologisekten ikke hargitt dem den hjelpen, trøsten, kraften og inspirasjonen som de trenger for å gi livet mening ogsammenheng.
[02.06.1987] Aftenposten Aften: Bli intelligent hos scientologene? [PDF] - Forøk din intelligens. Dette kan du gjøre ved å kjøpe boken “Dianetikk”, innbyr annonsen. Den fortier at bokens forfatter, L. Ron Hubbard, er grunnleggeren av scientologikirken, at dianetikksenteret har samme adresse og telefonnummer som scientologene, og at ved å havne i senterets register risikerer du å bli utsatt for en pågående vervekampanje fra “kirkens” side.
[06.07.1987] VG: Dagsrevyen ANMELDES. [PDF] Scientologikirken i Oslo har gått til politianmeldelse mot journalist Knut Houge. I et innslag i Dagsrevyen 26. april skal han sammen med lyd- og kamerateam ha «trengt seg ulovlig inn i kirken og banet seg vei inn i et rom hvor en prest og et kirkemedlem var i gang med åndelig veiledning».
[05.09.1987] Aftenposten Morgen: Foreldre til sak mot scientologer. [PDF] Syv ledere i Scientologibevegelsen i Norge er anmeldt til politiet for svindel og kvaksalveri,ulovlige arbeidskontrakter, ulovlig salg og unnlatelse av å betale merverdiavgift ogarbeidsgiveravgift. Det er foreldrene til fire ungemenn og kvinner som mener at deres familiemedlemmer er lurt til å betale flere hundre tusen kronerfor verdiløse kurser og utstyr som skulle bidra til lykke, fremgang og personlig utvikling.
[05.09.1987] VG: “Scientologene ødela min sønn!”/“KVAKKSALVERI” [PDF, to artikler/notiser] Forrige torsdag ble en 30-årig Oslo-mann funnet forkommen og skjelvende av magekramper på gaten i Oslo. Han ble tatt hånd om av politiet og er nå under psykiatrisk behandling. Etter to år som medlem av scientologi-bevegelsen er livet til den tidligere sivilingeniøren, med data som hovedfag, i ruiner/Advokat Peter L. Bernhardt skal føre saken som Erling Lauritzsen og andre har anlagt mot scientologi-kirken og dens norske ledere. Han nøler ikke med å kalle det kirken og det den driver med, for rent bedrageri.
[08.09.1987] Aftenposten Aften: Scientologer tar igjen. [PDF] Politianmeldelsen mot Scientologibevegelsen i Norge er et ledd i en større kampanje styrt av CIA, med god hjelp av norske håndlangere, blant annet psykiatere og pressefolk, mener scientologene.
[07.11.1987] VG: Scientologene tok min datter/- Mor overdriver/- SOS mot scientologi… [PDF, 3 artikler/notiser] I slutten av august kom 20-årige Shella Vaage Andersen fra Kristiansand til Oslo for å studere. I september ble hun stoppet på gaten av en scientolog. Snaut to måneder senere skrev hun under på en “slavekontrakt” der hun forplikter seg til å jobbe full dag for scientologene i fem år fremover/- Jeg synes synd på mor. Men jeg vil ikke oppgi livsinnholdet mitt og religionen min av den grunn/Ungdommer over hele Østlandet skal nå advares mot scientologikirken. Bak initiativet står den nystartede Foreldreforeningen SOS Norge.
[10.11.1987] VG: Foreldre-aksjon mot scientologer. [PDF] Med fortvilte ansikter, fakler og plakater som etterlyste navngitte barn, demonstrerte et titalls foreldre foran scientologenes tilholdssted i Oslo i går kveld.
[10.11.1987] Aftenposten Morgen: Udramatisk møte med scientologer. [PDF] Mot enkeltes forhåpninger ble det en udramatisk demonstrasjon utenfor scientologenes hovedkvarter i Oslo igår kveld. Den lovlige demonstrasjonen fra motstandere av bevegelsen var bevoktet av et stort antall politi, men det kom ikke til en eneste episode. Det mest dramatiske var at tre stortingsrepresentanter ble nektet adgang til bevegelsens hovedkontor, på tross av at de mente seg invitert. De tre stortingsrepresentantene Gunn Vigdis OlsenHagen, Jan H. Jansen og Magnar Sortåsløkken måtte forlate scientologenes hovedkvarter i Waldemar Thranes gate i Oslo med uforrettet sak. Til tross for invitasjon ble de tre nektet adgang. I stedet fikk de utlevert et skriv med fordømmelse av navngitte medlemmer av SOS Norge (Scientologofrenes støtteforening i Norge.)
[13.11.1987] VG: Kom hjem Egil!/Grunnlagt av løgner. [PDF, to artikler/notiser] Ekteparet Svanhild og Olav Urke har bare sett eldstesønnen sin to ganger på snaut fire år. Egil (31) har flyttet til scientologenes hovedsenter i Florida og underskrevet en fem års arbeidskontrakt der borte. Han jobber 12-14 timer i døgnet og har solgt alt han eier for å få penger til kurs/Scientologibevegelsen ble grunnlagt av den amerikanske science fiction-forfatteren Ron Hubbard i 1951. Hubbard påstod selv at han var krigshelt, oppdagelsesreisende og hadde høy universitetsutdannelse - noe som senere er avslørt som løgn.
[17.11.1987] VG: Scientologer ANGREP. [PDF] Scientologene har nå begynt å kartlegge sine fiender. Lørdag måtte Erling Lauritzen, leder av Scientologiofrenes støttegruppe i Norge, bruke fysisk makt for å hindre to scientologer i å ta seg inn i hjemmet hans.

1988

[07.01.1988] Aftenposten Aften: Scientologene dømt til å erstatte kursavgift. [PDF] Scientologibevegelsen er i Oslo byrett dømt til å betale et tidligere medlem tilbake 417 000 kroner som mannen har betalt for kurs og kursmateriell. Scientologene må også betale saksomkostninger med 11 000 kroner. Det var dommer Carl Hugo Lund som avsa uteblivelsesdom i saken, efterat scientologibevegelsen ikke hadde gitt noe tilsvar til saksøkerens anførsler.
[06.04.1988] VG: “Betal eller BLI SKUTT”/Trusler og vold. [PDF, to artikler/notiser] På grunn av en ubetalt regning på 2610 kroner truer Scientologikirken med å skyte Beathe Olsen (25) fra Trondheim. — Jeg er livredd, sier Beate. Mot sin vilje ble hun holdt fire uker i den omstridte bevegelsens hovedkvarter i København høsten 1983. Så stakk hun av. Siden har hun mottatt et truende brev hver måned fra scientologenes økonomiavdeling. Den finurlig formulerte drapstrusselen er datert 15 mars i år, skrevet på scientologi-forlaget «New Era»s brevpapir/En norsk kvinne ble truet med brutal fysisk vold etter at hun for en tid siden brøt med Scientologibevegelsen. Hun ble blant annet truet med at neglene hennes ville blir trukket ut.
[07.04.1988] VG: -Drapstrusler BARE SPØK/Scientolog-detektiv presset journalist. [PDF, to artikler/notiser] Max Heiderer heter mannen som truer med å skyte Beathe Olsen. Heiderer er vesttysk og en av lederne i Scientologi-kirkens fryktede hovedkvarter i København/Helt uventet dukket privatdetektiven Gene Ingram opp i Ekstra Bladets redaksjon før påske — direkte fra Hollywood. Han ville presse journalist Ole Steen Poulsen (26) til å oppgi kildene til en hemmelig rapport om Scientologikirken som han hadde basert sin avisartikkel på…
[12.09.1988] Aftenposten Aften: Scientologene aktive på Grorud. [PDF] Fire representanter for scientologkirken i Oslo troppet opp på et møte i Romsås kirke nylig der menigheten ønsket å informere om sekten. Scientologene har i den senere tid vært meget aktive i Groruddalen, blant annet med utdeling av reklame for boken om dianetikk og gratis filmfremvisninger. - Som menighet har vi ansvar for de unge som lokkes til de forskjellige nyreligiøse gruppene som efterhvert etablerer seg i Norge, sier menighetssekretær Morten Henriksen Dalan i Romsås menighet. Han mener at Den norske kirke har forsømt seg ved ikke offentlig å ta avstand fra scientologene og beslektede sekter.

1989

[26.05.1989] VG: Politiet svikter oss/-Reiligionsforfølgelse. [PDF, to artikler/notiser] I snart to år har Foreldreforeningen SOS Norge kjempet for å få politiet til å etterforske en rekke anmeldelser mot scientologibevegelsen/- Vi er ofre for en religionsforfølgelse. Anklagene mot oss er helt grunnløse, sier scientologenes informasjonssekretær, Tarja Vulto.

1990

[22.02.1990] VG: -Tok tre år av mitt liv: Hjernevasket av scientologene. [PDF] Scientologene tok tre år av hans liv - og 336 000 kroner av hans penger. Frode Jacobsen (23) har nå gått rettens vei for å få erstatning for de psykiske skadene og den enorme gjelden scientologene klarte å påføre ham i løpet av et drøyt år.
[23.02.1990] VG: Ordre “fra oven”: - PUNG UT!/Brukte ufine metoder. [PDF, to artikler/notiser] Midt under sin vitneforklaring mottok scientologenes informasjonsleder Knut Jørgen Plesner en beskjed fra sine overordnede internasjonalt. En telefon til utlandet, og en halv time senere var forliket med Frode Jacobsen et faktum/Denne kvinnen er trolig en av grunnene til scientologenes forlik med Frode Jacobsen. De så neppe frem til å møte Kristin Stoltz Hansen (25) i vitneboksen.
[09.03.1990] Aftenposten Morgen: Scientologikirken - Forkledning i religiøse ord og uttrykk. [PDF] Debatten i Antenne ti 27/2 om Scientologikirken var lærerik. Scientologenes pressetalsmann Knut Jørgen Plesner måtte innrømme at scientologene ikke var noen kristen kirke. For å redde stumpene tilføyde han at scientologene “hadde en grunnleggende samklang med Det nye testamente”. Det er ganske innlysende at intet av det scientologene står for har noe med bibelsk kristendom å gjøre. Scientologi er intet annet enn menneskelig svindel forkledd i religiøse ord og uttrykk.
[03.07.1990] VG: Unngikk konkurs. [PDF] Scientologene berget seg unna konkurs i siste liten. Bare timer før advokat Ola Mæland sendte konkursbegjæringen på vegne av sine klienter med 211 000 kroner til gode, kom sjekken fra Scientologikirken.
[18.10.1990] VG: - PRESSET KREFTSYK/- “En ussel hatkampanje”. [PDF, to artikler/notiser] Marion Lem ble presset hardt for å ta opp banklånet på 100 000 kroner. Det bekreftet tidligere nestleder for scientologene, Kristin Stoltz Hanssen (26), i retten i går.

1992

[15.02.1992] VG: Scientolog er uegnet som mor. [PDF] En Oslo-mann krever nå omsorgen for to barn fordi hans kone er blitt medlem i den omstridte scientologibevegelsen.
[21.07.1992] VG: UNDERSLAG GIKK TIL SCIENTOLOGENE. [PDF] Den nervesvake mannen måtte betale svært kostbare kurs for å bli et«bedre» menneske. Han betalte i dyre dommer til Scientologi-kirken, men ble ikke «bedre». Til slutt skyldte han kirken 767 000 kroner.Det endte med at han underslo hele beløpet fra arbeidsgiveren for å betale gjelden til menigheten.

1994

[20.02.1994] VG: Slik kjempet Per Kristian seg ut av SEKTENS KLØR. [PDF] Hver dag pinte han seg gjennom fire-fem timer i badstu. Tok flere joggeøkter og hev i seg store mengder reseptbelagte vitaminpiller. Slik skulle den “nyfrelste” sykepleieren renses og klargjøres til tjeneste for å redde verden sammen med scientologene.

1996

[25.11.1996] Dagbladet: Den religiøse jakten fortsetter. Scientologene driver aktiv klappjakt på folk som legger ut avsløringer på Internett. Tvilsom juss blir brukt for å skremme leverandørene til å stenge norske hjemmesider. - Ikke noe å bry seg om, hevder norsk advokat.

1997

[15.01.1997] VG: Diverse Sekter. [PDF] For mange mennesker det man først forbinder med en sekt.
[27.06.1997] Dagbladet: Kosmo misbrukt av sekt. [PDF] I et fabrikkert intervju med Jørgen Kosmo anbefaler forsvarsministeren scientologenes lære. Ifølge intervjuet i scientologiavisa GoodNews skal Kosmo distribuere boka «Veien til lykken» til alle norske soldater. - Skvalder, sier Kosmo til Dagbladet.

1998

[04.11.1998] Universitas: Scientologikirken kastet ut Både Karrieresenteret og Teknisk avdeling avviste tirsdag medlemmer fra Scientologikirken idet de var i ferd med å åpne en stand på Blindern. Kirken har nå operert på Blindern i snart tre uker. Budskapet har vært det samme hver gang. De ønsker å komme i kontakt med studenter som kan lese korrektur for boken Hva er scientologi.

2003

[31.03.2003] Dagbladet: Scientologene verver via Aetat. Er du arbeidsledig og har cv’en din på Aetats hjemmesider? Da prøver Scientologikirken å ansette deg og forbedre deg som menneske.

2004

[02.12.2004] Tvedestrandsposten: Scientologer kurser norske bedrifter. Norske scientologer driver omfattende kursvirksomhet blant næringslivsledere. – De har ikke peiling på hva de driver med, sier en av landets fremste eksperter innen rekruttering. Rekrutteringsbyrået U-Man har i flere år tilbudt kurs til norske bedrifter, men det er få kunder som vet om de tette båndene til scientologkirken.

2008

[07.01.08] Ringerikes Blad - Ekskluder Lossius og Andersen fra Frp! Fire mødre til barn med ADHD vil ha ekskludert Rasmus Lossius og Håkon Andersen fra Jevnaker Frp på grunn av deres syn på behandling av barn med ADHD.
[11.02.08] Nettavisen/iOslo: Til krig mot scientologene. Mellom 30 og 50 demonstranter samlet seg foran Stortinget i dag for å markere sin motstand mot Scientologi-kirken.
[25.02.2008] Dagbladet: Tom trussel. Tom Cruise fronter en sekt som beskyldes for å være skalkeskjul for organisert kriminalitet. Andreas Heldal-Lund taler scientologikirken midt imot. Det gjør han ikke ustraffet.
[25.03.2008] Dagbladet: Sender narkomane til scientologene. Her behandles Hege (29) fra Våler av scientologer. Norske kommuner bidrar med millioner.
[25.03.2008] Dagbladet: - Dette er bløff og kvakksalveri. Norske rusmiddelforskere er sjokkert over at norske kommuner betaler for scientolog-behandling.
[06.04.2008] Dagbladet: - Pantsetter huset for datteren vår. Håper scientologene i Narconon kan redde deres narkomane datter (29).
[15.04.2008] VG: Tok sitt liv etter test hos scientologer. For drøye to uker siden tok Kaja Bordevich Ballo (20) sitt eget liv - få timer etter at hun hadde fått et knusende resultat på en personlighetstest i regi av Scientologikirken.
[16.04.2008] Dagbladet: Kjendiser er livredde for å bryte med scientologien. Det er en «sladrefabrikk», sier skuespilleravhopper.
[17.04.08] VG: Nektes kirkestatus. Fylkesmannen i Oslo og Akershus grep inn da scientologene forsøkte å registrere seg som trossamfunn for å få statsstøtte.
[19.04.2008] VG: Rekrutterer unge til Scientologi med stress-test. Fra denne standen på Karl Johan i Oslo forsøker Scientologi-kirken å verve nye medlemmer med en egenkomponert stress-test.
[07.05.2008] ABC Nyheter: Hank til kamp mot psykiatrien. - Syv års utdanning gjør deg ikke til Gud!, sa Hank Von Helvete under åpningen av den kontroversielle utstillingen «PSYKIATRI: Hjelp eller dødsindustri?» i går kveld.
[16.05.2008] Kapital (Nr. 9, 38. årgang, s. 56-64: Grådighetens sekt. [Diskusjon på WWP]
[26.08.2008] Vi Menn (Nr. 35, 2008): Slik ville sekten knuse meg (kun i papirutgave). Fredy Gareis infiltrerte CoS i Berlin, hvor han bl.a. ble lovet evnen til å kurere kreft. Kjæresten hans ble “håndert” av scientologene. Artikkelen er en kortversjon av en artikkel i Stern nr. 21, 2008. Også vist på Stern TV. Vi Menn-artikkelen inneholder også et intervju med Magne Berge (en lærer som fikk erstatning fra CoS) og Rune H. Johansen fra FRI Norge (Foreningen Redd Individet Norge).
[30.09.2008] Klikk.no/Vi Menn: Lot seg teste av scientologene: Vi Menn journalist “ustabil”. Vi Menns journalist lot seg teste av scientologkirken. Resultatet ligner ikke grisen.
[22.11.08] Aftenposten: Tyskland gir opp forsøket på å forby scientologi. Tyskland gir opp forsøket på å forby scientologi. Etterretningen klarte ikke å finne tilstrekkelige beviser for at kirken driver med ulovlig virksomhet.
[25.11.2008] Dagbladet: Angrep scientologi-kirke med samuraisverd. 48-åringen ble skutt og drept utenfor vankestedet til Tom Cruise i Hollywood.

2009

[07.01.2009] Aftenbladet: Ikke skyld på scientologien. Lisa Marie Presley raser mot de som benytter Jett Travoltas død som en unnskyldning for å angripe scientologien.
[09.01.2009] VG: Tom Cruise om Travolta-sønnens brå død: - Jeg har ikke ord. Tom Cruise har snakket ut på TV om dødsfallet til 16 år gamle Jett Travolta.
[18.01.2009] VG: Tom Cruise ville ta livet av Hitler. I filmen «Valkyrie» spiller Tom Cruise mannen som mislyktes i å ta livet av Adolf Hitler. I virkeligheten kunne Cruise godt tenke seg å være den som klarte det.
[29.01.2009] Dagbladet: Bart Simpson verver folk til scientologi. Nå har hun for første gang brukt Bart-karakteren i religiøs sammenheng, og spilt inn en reklame for et kommende scientologi-arrangement i Hollywood med Bart Simpson-stemme.
[02.04.09] Dagbladet/kjendis.no: Hank von Helvete får rushjelp av scientologene. - Jeg har ingenting imot scientologi. Jeg har gode venner som er scientologer. Men jeg er ikke scientolog selv, sier Hans-Erik Dyvik Husby (36) til Dagbladet.no i dag. Dagbladet kunne i dag avsløre at den kjente Turboneger-vokalisten, som måtte gjennom en årelang heroinavvenning etter å ha kollapset på turné i 1998, først nå er virkelig rusfri.
[02.04.09] Dagbladet/kjendis.no: Hank von Helvete har ikke vært nykter på 24 år Her, på de skånske slettene, hviler Hank von Helvete ut. Turbonegerstjernen har vært på dop siden han var 12. Nå har han fått nok. - Jeg har ikke vært nykter på 24 år, og har ødelagt for meg så mange ganger at jeg mistet tellinga for lenge siden, sier han til Expressen.
[02.04.2009] VG Nett: Hyller omstridt rusbehandling Hank Von Helvete (36) hevder han er rusfri for første gang på 24 år. gjelder Norge
[18.04.2009] Dagbladet: Åpen om sorgen Verdig og leseverdig om livskamp og selvmord. (Bokanmedlelse) gjelder Norge
[18.04.2009] VG Nett: - Fikk sjokk av at familien ikke visste at Kaja var død Henrik Møinichen (20) fikk sjokk da Kajas familie ringte og spurte om han visste hvor hun var. Dermed var det han som måtte fortelle Olav Gunnar Ballo at datteren hadde tatt sitt eget liv. gjelder Norge
[18.04.2009] VG Nett: Ballo om UD: - Som å møte en mur Da datteren Kaja døde, fikk SV-politiker Olav Gunnar Ballo et ublidt møte med myndighetene. Misnøyen var så stor at han valgte å ta direkte kontakt med utenriksministeren. gjelder Norge
[18.04.2009] VG (side 18-20): Jeg har bestemt meg for at Oda skal få vite alt slik det var. Jeg er så glad i dere. Men det er ingenting jeg kan gjøre. gjelder Norge
[18.04.2009] Dagbladet Magasinet (side 22-31). På nett 23. april: Dødsfallet For Olav Gunnar Ballo (52) har det vært nødvendig å få vite mest mulig om datterens selvmord på studenthjemmet i Nice. gjelder Norge
[18.04.2009] Se og Hør: Gir ut bok om Kaja Nå har Olav Gunnar Ballo skrevet bok om datteren og advarer andre mot å havne i samme situasjon, skriver VG. gjelder Norge
[20.04.2009] Se og Hør: - Noen mener jeg er hjernevasket Hans Erik Dyvik Husby ble rusfri takket være omstridt behandlingsmetode… gjelder Norge
[20.04.2009] NRK P2: ”Kaja. 1988-2008” Menneskets sårbarhet og skjørhet En sterk, ærlig og personlig beretning om en fars tap av sin datter. (Bokanmeldelse) Også radioinnslag: kilde 1 kilde 2 gjelder Norge
[22.04.2009] VG Nett: gjelder Norge
VG Netts journalister tok scientologi-test Dette var blant tilbakemeldingene VG Netts tre journalister fikk da de tok den omstridte personlighetstesten til Scientologikirken.
Ballo om scientologitestene: - Horribelt og skadelig Destruktivt, depresjonsfremkallende og ren svindel er noen av ordene stortingsrepresentant Olav Gunnar Ballo tar i bruk når han ser testene VG Nett har tatt hos Scientologikirken.
Spørsmålene til Scientologikirken Dette er spørsmålene VG Nett stilte pressetalsmann for Scientologikirken i Norge, Matthias Fosse
-Scientologikirken er her for å hjelpe folk Fosse ønsker ikke å svare på VG Netts spørsmål, men heller gi en generell uttalelse
[23.04.2009] VG Nett: - Testene og tilbakemeldingene henger ikke sammen Eksperter ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging har sett på scientologitestene tatt av VG Netts reportere. De mener testene er et middel for å ha personlige samtaler over andre tema. gjelder Norge
[27.04.2009] VG Nett: Departementet om Scientologikirken: - Kan være på kant med loven Helsedepartementet mener det er på tide at Scientologikirkens aktiviteter blir kontrollert opp mot norsk lov. gjelder Norge
[30.04.2009] VG Nett: Bente ble kontaktet av scientologer 20 år etter at hun tok personli… VG Nett har opplevd en leserstorm etter at vi i forrige uke presenterte saken hvor tre av våre journalister tok Scientologikirkens omstridte personlighetstest. Samtlige fikk nedslående tilbakemeldinger og ble tilbudt kirkens kurs. Nærmere 100 lesere har tatt kontakt, og de fleste forteller om lignende erfaringer med testen. gjelder Norge
[01.05.2009] VG Nett: Ekspert: - Scientologitestene kan være farlige - Testene kan være farlige for folk i en kritisk livssituasjon, når du pakker hele testen inn i et skinn av seriøsitet. Dette fremstilles som veldig ordentlig og de omgir seg av en aura av vitenskaplighet, sier Ole Iversen til VG Nett. gjelder Norge
[01.05.2009] VG Nett: Religionsforsker: - Scientologi skiller seg ikke fra andre trossamfunn Norske religionsforskere er delte i synet på scientologene og deres kontroversielle tester. gjelder Norge
[02.05.2009] Vårt Land (side 20-21): Ballos byrde. Utdrag på nett 4. mai. Da datteren til Olav Gunnar Ballo tok livet sitt i fjor, rykket tanken på egen død nærmere. gjelder Norge
[04.05.2009] Dagbladet: Boka om datterens selvmord ble bestselger Boka «Kaja 1998-2008» går nemlig rett inn på andreplass på Bokhandlerforeningens bestselgerliste for generell litteratur i uke 17. gjelder Norge
[25.05.2009] Dagbladet Scientologene for retten Svindel, trakassering, manipulasjon og ulovlig apotekervirksomhet. Dette er blant anklagene i en omfattende tiltale mot Scientologikirken i Frankrike.
[25.05.2009] NTB (via HegnarOnline) Skjebnetime for franske scientologer Rettsaken mot den franske scientologikirken startet mandag. Ledelsen for det kontroversielle trossamfunnet er tiltalt for organisert svindel.
[25.05.2009] Vårt Land Scientologar kan bli dømde for svindel Ei kvinne har klaga sekta inn for retten fordi ho seier ho vart pressa til å betale store pengesummar etter at ho i starten fekk tilbod om ein gratis personlegdomstest, melder BBC. Scientologane som avviser krava, nektar for å ha stått bak nokon som helst mental manipulasjon.
[30.05.2009] VG Nett Scientologikirken utestengt fra Wikipedia Det internettbaserte frie oppslagsverket Wikipedia har besluttet å blokkere alle IP-adresser som er eid eller operert av Scientologikirken, samt nært tilknyttede partnere av den kirken, melder Sky News.
[09.06.2009] VG (side 32) KORSTOG mot psykiatrien Hank von Helvete (36) vil bruke sitt kjendisnettverk til å drive korstog mot psykiatrien. Han sparker det hele i gang på Rådhusplassen med sin nye venn, Wig Wam-vokalist Åge «Glam» Sten Nilsen (39). gjelder Norge
[09.06.2009] ABC Nyheter Hank von Helvete og «Glam» mot psykiatrien Turbonegros Hank von Helvete, eller Hans Erik Dyvik Husby som han egentlig heter, har lenge kjempet mot psykiatrien som han mener har krevd menneskeliv. I dag skriver VG at Hank sammen med Wig Wam-vokalisten Åge «Glam» Sten Nilsen skal starte opp sitt nye prosjekt «Rock For Rights» på Rådhusplassen 19. juni. Prosjektet blir beskrevet som et «korstog mot psykiatrien». gjelder Norge
[09.06.2009] Kjendis.no/Dagbladet Von Helvete går til krig mot psykiatrien «Stop Psychiatry From Killing Children» står det påskrevet bilen Hank von Helvete og Åge «Glam» Sten Nilsen poserer med i dagens VG. I begynnelsen av april sto von Helvete fram og fortalte at han lot seg behandle for rusavhengighet av Narconon-klinikken i Sverige, og denne er kjent for å ha tette bånd til Scientologikirken. Hank starter nå en aksjon mot psykiatri og legemiddelindustri i form av kampanjen «Rock for rights». gjelder Norge
[12.06.2009] Asker og Bærums budstikke Skremmes av Hank von Helvete - De har kjørt rundt i en svart på bil på sykehusområdet, hvor det visstnok står skrevet “psykiatrien dreper barn” på bilen. De deler også ut materiell. Jeg har fått ett av disse heftene, som har overskriften “psykiatri begår bedrageri”, sier professor i psykologi og direktør for psykisk helse Bjørn Rishovd Rund ved Sykehuset Asker og Bærum. Enkelte av pasientene har angivelig blitt skremt av bilen. gjelder Norge
[12.06.2009] VG - Hank skremmer pasienter. Overlege advarer mot von Helvete-stunt Psykologiprofessor og direktør ved Sykehuset Asker og Bærum sier Hank von Helvete skremmer psykiatriske pasienter på Blakstad Sykehus. gjelder Norge
[13.06.2009] Dagbladet.no - Hank von Helvete er destruktiv og farlig Turboneger-vokalisten tror psykiatrien har skylda for Kaja Ballos død. (…) —Ifølge Ballos egen bok så var hun flere ganger innlagt på psykiatrisk sykehus og fikk medikamenter. Det er denne behandlingen som tar liv, ikke en personlighetstest, sier Dyvik Husby. gjelder Norge
[13.06.2009] Side 2/TV2/Nettavisen - Vi er ikke enige med Hank Turboneger vil ikke at Hank von Helvete skal bruke bandet til å fronte sitt korstog mot psykiatrien. (…) - Det er ingen av de andre i bandet som deler Hans Eriks oppfatning i denne saken eller hans sympatier for scientologikirken, og han kommer ikke til å bruke bandet som arena for denne virksomheten, sier manager for Turboneger, Rune Grønn til VG. gjelder Norge
[14.06.2009] Kjendis.no/Dagbladet Trygve (31) er Hanks scientolog-manager Hank von Helvetes makker i kampen mot psykiatrien er Trygve Haug (31), tidligere bokser og nå musikerens manager og livvakt. Haug er selv scientolog. Nå er 31-åringen med stort sett overalt hvor Hank von Helvete ferdes. gjelder Norge
[15.06.2009] ITavisen Pirate Bay mot scientologene The Pirate bay er ikke bare opptatt av fildelernes rettigheter. De er også opptatt av å motarbeide ekstreme former for religiøs virksomhet. Derfor har de nå sluttet seg til den verdensomspennende aksjonen som Project Chanology har satt i gang mot sekten.
[18.06.2009] VG Nett Slik skal Pirate Bay hjelpe iranere I et samarbeid mellom to nettrebeller, den løse samlingen av demonstranter i grupperingen Anonymous og folkene i The Pirate Bay, skal de nå hjelpe iranere ut på nett.
[20.06.2009] VG (side 34) Glad for støtten fra kjæresten Turboneger-vokalist Hank von Helvete (36) står sammen med forloveden Gro Skaustein (29) i sitt korstog mot psykiatrien. I går sto han på Rådhusplassen-scenen, som seg selv, sammen med Wig Wam-vokalist Åge «Glam» Sten Nilsen (39). gjelder Norge
[22.06.2009] Dagbladet - Lederen i scientologikirken banket opp sine underordnede David Miscavige, leder i den amerikanske scientologikirken, brukte vold aktivt som avstraffelsesmetode. Fire tidligere høyt betrodde scientologer bekrefter overfor gravejournalister i St. Petersburg Times at den kontroversielle Miscavige ved gjentatte anledninger slo medlemmer av den omdiskuterte, religiøse sekten.
[13.08.2009] NRK Rogaland Truer med utkastelse Bandet, The Jive Aces, blir kastet ut av Sildajazzen dersom de fortsetter å gi ut flygeblader på konsertene sine. Det sier festivalsjef Bjarne Dankel. Onsdag ga The Jive Aces ut flygeblader med henvisning til scientologi på konserten sin. Det samme skjedde i fjor. Nå har Sildajazz-sjef Bjarne Dankel fått nok, og i dag kalte han artistene inn til oppvaskmøte. Også radio-innslag i Ettermiddagslokalen 13.08.09 gjelder Norge
[13.08.2009] Haugesunds Avis Kan bli kastet ut Det samme skjedde i fjor, men vi stoler nå på at det ikke skal skje igjen. De har fått klar beskjed om at de ikke kan være på festivalen om dette fortsetter, sier Dankel til h-avis.no. gjelder Norge
[26.08.2009] Dagbladet (nettutgaven) - Løgner, trakassering og undertrykkelse Norges fremste scientolog, Geir Isene, har brutt med bevegelsen. - Jeg vil kaste lys over alle overtrampene Scientologikirken gjør, sier Geir Isene til Dagbladet.gjelder Norge
[27.08.2009] Dagbladet (papir, side 14) Toppscientolog bryter med sin egen bevegelse >>Trakassering og undertrykkelse Norges fremste scientolog, Geir Isene, har brutt med bevegelsen. (litt kortere utgave av artikkelen)gjelder Norge
[27.08.2009] NTB Scientologi-topp bryter med bevegelsen Mener ledelsen lyver, trakasserer og undertrykker den frie vilje hos sine medlemmer. Gjengitt av bl.a. Aftenposten, Vårt Land, Østlands-posten, Verdens Gang, P4 gjelder Norge
[29.08.2009] NRK Nyheter - Scientologikirken bryter med egen ideologi Geir Isene har vært medlem av Scientologikirken i 25 år og har nådd det høyeste spiritiuelle nivået. Nå melder han seg ut i protest mot måten organisasjonen drives på. gjelder Norge
[29.08.2009] NRK Nyheter - Utmelding er en privat beslutning Scientologikirken vil ikke la seg intervjue på fjernsyn av Lørdagsrevyen. Pressetalsmann Matthias Fosse insisterer derimot på at et intervju skal gjøres via mail. gjelder Norge
[11.09.2009] Det Nye nr 13. 2009 s. 38-43 Scientologi: Tro & science fiction Scientologikirken møter massiv kritikk verden over. Vår journalist Madeleine tok den omstridte personlighetstesten deres. Se det skremmende resultatet. Smakebit på nett. gjelder Norge

2011

[16.06.2011] VG.no Turboneger hanket inn sjefen i fanklubben som ny vokalist Rockerne i Turboneger har byttet ut Hans-Erik Dyvik Husby med den tidligere Dukes Of Nothing-vokalisten Tony Sylvester. gjelder Norge
[24.06.2011] Dagbladet.no Leder for Scientologikirken arrestert under demo Dyttet til politiet og nektet å fjerne seg. En av lederne for scientologikirken ble fredag ettermiddag tatt hand om av politiet da han nektet å fjerne seg fra en demonstrasjon. gjelder Norge

DEBATT-/LESERINNLEGG OG KRONIKKER

1980

[31.03.1980] VG: Angrepene på scientologene. [PDF, debattinnlegg] Av Sigrun Lone: Det har vært en del skriverier i Verdens Gang om Scientologikirken i Norge, så derfor vil jeg gjerne, som representant for Scientologikirken, ta til motmæle.
[12.05.1980] VG: Scientologene og deres dokumenter. [PDF, debattinnlegg] Av Sven A. Ellefsen, Dagbladet, New York: I artikkelen “FO lurt av FBI” (VG 22/4) hevder scientologen Finn Jensen at journalister, blant dem åpenbart undertegnede, er ført bak lyset av det amerikanske føderale politiet.
[30.05.1980] VG: Sven A. Ellefsen og hans dokumenter. [PDF, debattinnlegg] Herr Sven A. Ellefsen (Dagbladet - New York) protesterer sterkt (i VG 12/5) mot mine uttalelser om FBI og deres mediamanipulasjonstaktikk. Så vidt jeg forstår herr Ellefsen, synes han ikke minst at det er mistenkelig på noen måte at journalister er gjenstand for manipulasjon fra FBI.
[25.10.1980] VG: Bare juks -? [PDF, debattinnlegg] Av “storesøster”: Min bror er på et av Narconons behandlingssteder i Sverige, og derfor har jeg med interesse lest Morten Drivdals artikler i VG om Narconon og forbindelsen med Scientologikirken.

1982

[28.10.1982] VG: Egil Omdals moralbegrep. [PDF, debattinnlegg] Av Øyvind Johansen, Scientologikirken i Oslo: Hvor langt akter Egil Omdal - som regner seg selv som en personlig kristen - å gå for å sverte Scientologikirken? Hans hat har nå resultert i at han angriper et rehabiliteringsprosjekt som i Sverige er vel ansett blant politikere og sosialarbeidere.
[11.11.1982] VG: En fordreid “advarsel”. [PDF, debattinnlegg] Av Hilde Samstad: Artikkelen “Aksjon mot Narconon” i VG 28. okt. inneholdt fordreide opplysninger om undertegnedes forhold til scientologi, som stammer fra en foreldreforening med det erklærte formål å bekjempe Narconons virksomhet i Norge.

1987

[26.11.1987] Aftenpostens Morgen: Scientologi - hva er det? [PDF, kronikk] Scientologien er primært et forretningsforetagende med en pågåendemarkedsføring av mentalhygiene med en uklar religiøs overmaling. Dette skriver professor dr. theol.Nils E. Block Hoell i dagens kronikk. Han redegjør for en av tidens nyreligiøse bevegelser som har vekket de sterkeste reaksjoner både her i landet og andre steder.

1994

[28.08.1994] VG: Religiøst samfunn, ikke sekt. [PDF, debattinnlegg] Av Arne Østring: I en notis i VG mandag 22. august nevnes det at Michael Jacksons fire brødre er alle blitt medlemmer av Scientologi-kirken. I denne lille notisen brukes uttrykket “sekt” fire ganger om Scientologi-religionen.

2008

[09.01.2008] Oppland Arbeiderblad: Useriøst av Frp. [Debattinnlegg] Av Geir H. Aspheim: Fylkesleder i Oppland Frp, Morten Ørsal Johansen, tar ikke innover seg at partiets førstekandidat i Jevnaker kommune, Rasmus Lossius, bruker kommunestyrets talerstol som prekestol for Scientologikirkens fanatiske holdninger til medisinering.

2009

[03.02.09] Aftenposten: Tvilsomt religionsvern. [debattinnlegg/kronikk] Av Kristin Clemet og Lars Fr. H. Svendsen, Begge fra tankesmien Civita: Det er bekymringsfullt at det ser ut til å være et mønster at Regjeringen ikke betrakter ytringsfriheten som en tungtveiende rettighet. (…) Hvis et tidligere medlem av scientologikirken skulle hevde at den er en kult basert på tredjerangs science fiction og pseudovitenskapelig sludder, hvis viktigste formål er å loppe hjernevaskede medlemmer for penger – og han til og med laget et bilde hvor bevegelsens grunnlegger, L. Ron Hubbard, har djevelhorn – er det slett ikke utenkelig at mange scientologer vil oppfatte ytringen som hatefull og sårende. Ut fra Regjeringens forslag er det da fullt tenkelig at ytringen ville vært straffbar.
[27.06.2009] Dagbladet: Fritt vilt [debattinnlegg/kronikk] Av Anonymous: Anonyme demonstranter har det lettere i Sverige, hvor lovverket tillater masker ved fredelige demonstrasjoner. Det samme gjelder England og Wales, hvor maskering er tillatt med mindre politiet legger ned spesialforbud. Burde det ikke være mulig å protestere anonymt mot en organisasjon som gjør alt for å kneble og uskadeliggjøre sine kritikere? Burde ikke en gruppe som har vist at de kan gjennomføre fredelige demonstrasjoner i over 30 land – over en periode på ett og et halvt år – få lov til å søke om fritak fra maskeringsforbudet?

BLOGGER

2007

[03.12.07] unfiltered perception: Mitt møte med Scientologer i Karl Johan. I helgen har jeg vært i Oslo i forbindelse med jobben. På lørdag hadde bedriften min et lite “julebord” på en fin restaurant i byen, og på vei tilbake til hotellet gikk vi forbi en stand midt i Karl Johan. Rundt standen var det plassert store skilt med teksten “GRATIS STRESS TEST” og det var en del nysgjerrige folk som stod rundt standen. Det tok meg ikke mange øyeblikkene å forstå hva dette var for noe, og jeg kjente straks at blodet rushet opp i skallen i et anfall av avsky og harme.

2008

[10.02.08] Nye Birgers Blogg: Demonstrasjon mot Scientologikirken i Oslo. Noe av det fine med å bo i Oslo er jo som dere alle vet at det alltid skjer noe her!
[27.03.08] Skepsis Blog: Effekt av Narconon? Dagbladet har de siste dagene hatt flere artikler der de setter søkelys på scientologenes Narconon.
[14.08.08] Confessions Of A Narcissist: I, apparently, found the card. Today I’ve been catching up with uni stuff, going to meetings about my new classes and so on. (…) Oh, and I found the card.

2009

[23.04.2009] Are Slettan, NA24: Når salg blir religion Jeg har, som sikkert mange andre, erfaring med scientologenes personlighetstest. Under en ferietur til Danmark da jeg var i tenårene (dette er med andre ord noen år siden) ble jeg praiet på gaten av det jeg først trodde var en selger. Det viste seg at vedkommende var fra Scientologikirken. Om jeg var interessert i å ta en liten test? Jeg hadde litt tid til overs og ble med av nysgjerrighet.
[10.06.2009] 89 High: - Scientologi kurerer kreft og alle andre sykdommer I forbindelse med et godt utspill fra Gunn Hild Lem, og “OCA”-testene tatt av VG-Nett sine journalister, så passer det å fortelle litt om Scientologikirkens kvakksalveri og medisinske lovnader.
[13.06.2009] 89 High: Scientologer trenes til å knekke folk, og at motstandere skal dø. Både motivasjonsmaterialer og opptrenings-instruksjoner for salg av Scientologikurs lærer scientologene at de skal bryte folk ned psykologisk. At folk av og til tar livet sitt etter slike opplevelser er jo ikke så farlig for dem siden alle lever evige liv og derfor vil gjenoppstå i en ny kropp.
[02.07.2009] Friskt ord: Vinneren av Friskt Ords pris for juni er … Da var det klart: Friskt Ords pris for juni 09 tildeles Hanne Nabintu Herland. Hun hadde en sterk motkandidat i Hank von Helvete, men juryen var litt i tvil om hvorvidt hans uttalelser om psykiatrien strengt tatt kan kalles “friske”.

BONUS

Gulltopp sa

Matthias Fosse i media gjennom 22 år. Vedlegger en samling artikler av utvalgte opptredener av Matthias Fosse gjennom 22 år som scientologikirkens tapre beskytter.(har ikke tatt med “Tom Trussel” eller stoff Kaja Ballo saken, da det er rimelig tilgjengelig allerede) Synes det er merkelig at mannen allerede i 1987 hadde brukt omtrent 130 000 kroner på “kursing” mens han i 2009 fremdeles ikke har blitt “klar”. (tror han kommer til å være rimelig uklar resten av livet fnis) Har lastet opp .pdf’en til både denne ning’en og mediafire. http://www.mediafire.com/?4tlvynyamhn

En rekke av artiklene finnes i et stort RAR-arkiv (del 1):

Gulltopp sa

Alle reportasjer/artikler i én stor fil er lagt til som et vedlegg (rundt 20 mb) Hvis den ikke virker, prøv: http://www.mediafire.com/?xvwrjccn0n2

Og flere (del 2):

Gulltopp sa

Del 2 av cos i pressen ca. 80-tallet Alle artiklene i én .rar fil: http://www.mediafire.com/?54z2zn1l4qn

Oi. Kun fram til 2009. Det er noen år med stoff som mangler.

2011 var vel siste året jeg la inn artikler. En bruker på Ningen, “Gulltopp”, fikk tak i PDF-filer av alle artiklene. Kanskje fra et bibliotek?

Grunnen til jeg har lyst å lage slike samlinger som dette, er at det kan være artig å analysere det samlede innholdet. Ser man trender? Har noe forandret seg fra tiår til tiår? Osv. Kanskje man kan lage statistikk på noe også.

Kanskje en idé å scanne inn eldre artikler som f.eks. denne fra '92?

Du slipper å scanne dem selv; det har bibliotekene alt gjort. Men jeg har ikke så mye erfaring med den slags selv. Lista på det gamle forumet vårt har (døde) lenker til scannede artikler.

Noen som har erfaring med artikkelsamlinger, mikrofilm, arkiver og den slags? Litt usikker på hvor artiklene kom fra sist vi laget lista.

Man kan visst gjøre tråder/hovedinnlegg om til wiki-artikler med softwaren vi bruker. Skal få laget en ny, ryddig tråd til dette, så kan hvem som helst bidra. Slik jeg forstår det, så kan hvem som helst (som er medlem) redigere innlegg som er gjort om til en wiki-post.

Men vi sliter fremdeles litt med artiklene som ikke ligger på nett. Ingen som har erfaring med bibliotekssystemene for gamle artikler?

OPPDATERING: Her har dere artikkelsamlingen, hvor alle kan bidra!

Og her har dere Archive.orgs kopi av vår gamle artikkelsamling:

https://web.archive.org/web/20120512021209/http://www.anonnorway.org/page/cos-i-norsk-presse

Verdt å sjekke om den originale lenka fører til en død blogg e.l.