Dommer krever rettssak for å avgjøre om CoS oppfordret tilkommende pasienter til å bruke narkotika

Denne saken har potensiale. I april kunne vi lese om et omfattende, kollektivt søksmål mot flere av CoS’ Narconon-sentre i California. En dommer har nå avsagt en prejudisiell kjennelse, som kan føre til at CoS må diske opp med beviser rundt rimelig alvorlige anklager, nemlig at de oppfordrer tilkommende Narconon-pasienter til å få i seg en “siste dose” av hva enn de er avhengig av før selve avvenningen starter.

Hvorfor? Jo, fordi Narconon egentlig ikke er skikket til å håndtere alvorlige abstinenssymptomer. Tony Ortega forklarer:

ADDED NOTE: A lot of readers are asking why Narconon would want to get incoming patients high. We’ve run into this allegation before in other lawsuits, and it has to do with Narconon’s evolution in more recent years. Narconon advertises itself as a drug-free program, and so it is ill-equipped to handle serious withdrawal. Often, when a patient would come in while suffering withdrawal, the patient would first have to be sent to a hospital to dry out before starting the Narconon program. Seeing this as a wasted business opportunity, many of the Narconon facilities have opened up their own separate medical detox facilities, where patients can go through withdrawal and, more importantly, the detox facility can charge the medical insurance of the patient. (The drug-free Narconon program doesn’t usually involve insurance, which is why it asks for the $30,000 up front.) Former Narconon officials have told us that incoming patients are taken to get high so they can qualify for the medical detox and the insurance payments. Here’s what former Narconon executive Eric Tenorio said in our comments…

Les mer hos Tony Ortega.

1 Like

Dommer bestemmer at partene må gjennom rettslig megling før saken kan fortsette.

Dommer Esward Chen har bestemt at to menn som ble innrullert ved to forskjellige Narconon-enheter i California. Begge underskrev kontrakter som krever at de går gjennom megling om det oppstår uenighet med Narconon. De to mente at denne kontrakter ikke er gyldig fordi begge var høye som hus da de skrev under, men dommeren mente konteksten burde være åpenbar for dem.

Det er snakk om rettslig megling, ikke Scientologikirkens fullstendig ensidige versjon. Dette betyr forsinkelse av saken, men Chens kjennelse kom mye raskere enn ventet, så hvor stor forsinkelse er uvisst.

Tony Ortega:
http://tonyortega.org/2016/01/25/for-a-class-action-lawsuit-against-scientologys-rehab-network-a-setback-in-california/

Bestemt hva?

1 Like

Sukk…

…bestemt at de to likevel må følge kontakten de undertegnet ved ankomsten til Narconon.

Hehe, var ikke meningen å pirke. Bare greit å ha hele setningen hvis folk ikke gidder trykke på lenka. :wink: