Feilrapporter: noe som ikke fungerer som det skal?

Her kan du rapportere feil og mangler du finner på ChanologyNorge.org.

Jeg fikset CSS-koden for trådtittel og kategori i tittellinje. (Feil farger og plassering.)

1 Like