Fjerner Google scientologikritiske treff?

Ifølge Tony Ortega kan det se ut til at Google fjerner scientologikritiske artikler fra databasene sine.

Ortega har skrevet om scientologiorganisasjonens såkalte “store hvaler”, medlemmene som donerer mest penger. En av disse er Bob Duggan, verdens rikeste scientolog. Duggan ser ut til å ha klart å overtale Google til å fjerne en historie om ham, på bakgrunn av bildene som ble brukt i saken. Men selv etter Ortega byttet ut bildene med illustrasjoner, så ser det ikke ut til at Google vil indeksere artikkelen igjen.

Google ser også ut til å ha fjernet en historie om Meghan Fialkoff og skoler i New York City.

Ortega har derfor publisert en ny liste over stor-donorene. Du finner lista her.