Gold Base utsatt for jordskred

Gold Base”, CoS’ internasjonale hovedkvarter, ligger i Riverside County,et fylke i den amerikanske delstaten California. Området er svært tørt, og etter kraftige regnskyller kan styrtfloder dra med seg finkornet sand og danne såkalte slamstrømmer.

Og det var akkurat det som fant sted torsdag 4. desember. WWP diskuterer i hvilken grad selve basen ble rammet av strømmene.

Et knippe avisartikler om hendelsen:


http://www.kesq.com/news/about-40-people-rescued-from-vehicles-after-flooding-mudslides/30061082

Ser ut til at det bommet på selve basen, men veien som gør gjennom Gold er begravet i halvannen meter jord og småstein.

Forøvrig tror jeg det korrekter norske begrepet er jorddras, selv om det høres litt mindre dramatisk ut.

Jordras er, slik jeg forstår det, noe litt annet. Da dras store jordmasser (mettet med vann) ned fjellsidene (og stanser). Her drar vann med seg finkornet sand (gjerne fra fjellsidene) og lager strømmer av slam og søle nede i dalen.

Jeg misstenker jordras, evt jordskred, for å være en mer generell term. Jeg fant ikke slamstrøm i geoportalen, jeg misstenker det for å være en litt dårlig oversettelse (Wikipedia har av og til litt ugjevne oversettelser).

Masse søle ble det, i alle fall, hehe.