Henge bjella på katta

Denne kjekke lille videoen gir en god oversikt over kulter og hvordan de rekuterer, Legg merke til at vår alles favorittgjeng er godt og grundig representert som eksempel på kult og kultvirksomhet: https://www.youtube.com/watch?v=QUHNKCkXYes

1 Like

Virker som en fin “primer”.

1 Like