Hvis Sea Org ikke eksisterer juridisk, hvordan kan de da drive hele sulamitten?

Jeffrey Augustine, en fast bidragsyter på Tony Ortegas blogg, drøftet scientologikonsernets struktur forrige uke. Denne uka tar han for seg Sea Org. Hvordan kan en entitet, som rent juridisk ikke eksisterer, drive hele sulamitten? Forvirret? Det er visstnok meningen, skriver Augustine. Formålet med den labyrintlignende strukturen er nettopp å gjøre det vanskeligere å fordele skyld i potensielle rettssaker.

I 1992 skrev scientologikonsernet følgende til de amerikanske skattemyndighetene:

Men hvem står da for den daglige driften av dette “kirkelige hierarkiet av kirker”? Jo, det er Sea Org. Scientologikonsernet omtaler gjerne Sea Org som sin “prestestand”, men dette er rimelig fjernt fra sannheten, skriver Augustine.

I november 1992 foregikk hemmelige og intense forhandlinger mellom scientologikonsernet og skattemyndighetene i USA. Forhandlingene gikk litt i stå av flere grunner. En av grunnene var at skattemyndighetene ville ha mer presise svar på hva Sea Org faktisk er:

Kilde: Church of Scientology, Nov. 23, 1992: Third Set of Responses to the IRS — page 19 ¶ 1ff

Scientologikonsernet svarte:

op. cit. side 19 ¶ 3-4

Scientologikonsernet definerte Sea Org videre slik:

— A religious commitment, specifically a commitment of one billion years.

— A religious order.

— A religious order having no corporate form, no property, no assets, and no personnel who administer the Sea Org.

Konsernet definerte også bruken av ordet “organisasjon”:

op. cit. side 19 ¶ 6

Etter denne oppklaringen vet vi at:

— The Sea Org does not have an org board.

— The Sea Org does not have a command channels chart.

— The Sea Org has no secular existence and is neither incorporated nor unincorporated.

Scientologikonsernet fortalte så, overraskende nok, sannheten om Sea Org. Vær oppmerksom på at konsernet forventet en hemmelig avtale med skattemyndighetene, samt at ingen andre skulle lese de følgende ordene:

Scientologikonsernet innrømte altså, i 1992, at det finnes ingen “organisasjon” som heter “Sea Org”. Sea Org-medlemmer er, rent juridisk, ikke annet enn stabsmedlemmer som har bestemt seg å søke en “karriere” i konsernet. I stedet for å skrive kontrakter på noen få år, skriver disse kontrakter på én milliard år.

I disse dager skriver en, ifølge Augustine, kontrakter på fem år om gangen. Dette ville ha kosta en vanlig organisasjon en del i lønnsutgifter, men både Sea Org og “Staff” er definert som religiøse ordener, så trivielle hensyn som minstelønn, overtidsbetaling o.l. kan ignoreres.

Hvis du vil vite mer om hvorfor scientologikonsernet har behov for en ikke-entitet som Sea Org, anbefaler jeg deg å lese Augustines artikkel hos Tony Ortega. :wink:

Si meg, hvis Sea Org ikke eksisterer på papiret, hvordan kan de da bruke medlemskap i gruppen som et argument i for eks saken mot DeCrescenzo?

Hva er argumentet i denne konkrete saken?

Slik jeg forstår det, så eksisterer ikke Sea Org juridisk som gruppe. Men femårskontraktene de skriver holder kanskje vann, rent juridisk.

En juridisk kontrakt må jo være mellom to (eller flere) parter. Hvis den ene parten ikke eksisterer rent juridisk, kan de da være part i en kontrakt?

Jo, men den andre parten er tydeligvis den enkelte “kirken”/enheten vedkommende jobber for:

“CST staff and officers are required to be members of the Sea Org, which gives CST the distinction of being a Sea Org Church. CSI, RTC, the Flag Service Org (which employs over 900 Sea Org members), the Saint Hill Churches, in short, all high ranking organizations are Sea Org Churches. Being a ‘Sea Org Church’ means that the church’s function is important enough to Scientology to warrant the attention of a significant number of Sea Org members.

“Sea Org rank nominally carries with it no ecclesiastical authority in the sense that Sea Org members still take orders from the ecclesiastical leaders of whichever Scientology organization they join. Upon closer analysis, however, this appears to be a distinction without a difference because in a Sea Org church the ecclesiastical authority necessarily resides in a Sea Org member.” As mentioned in our previous essay, the Church of Scientology is composed of legally separate religious corporations. Ostensibly, each corporation is independent and responsible for its own affairs. This is stated in contracts Scientologists sign to receive services from these legally separate churches:

The deceptis visis cited by the US Claims Court in 1992 thus becomes apparent: In order to achieve a unity of command over the legally separate and independent Scientology religious corporations and their employees, the Sea Org exists as the secret governing body of the Church of Scientology. Therefore, whoever commands the Sea Org commands the Church of Scientology. This person, at present, is Captain David Miscavige.

The Sea Org is like the Mafia: It exists and it operates and controls the Church of Scientology, However, Scientology and its lawyers have made it virtually impossible to prove that Sea Org members derive any power whatsoever from their ceremonial ranks in a symbolic and legally nonexistent religious order.

1 Like