Jesse Prince intervju - CoS advokatbyråer

Jesse Prince intervjues om sin bok: “Expert Witness”.
Prater om erfaringer på innsiden, direkte under L.Ron.
Han drev visst med utvikling av “tech”. Han nevner L.Rons paranoia,
Miscavige som ung gutt etc.

Det interessante er 30 min. inn når Jesse prater om hvordan advokatbyråer styrer mye av maskineriet bak CoS virksomhet. F.eks. finansiering av privat etterforskning, samtidig som de holder skjult at CoS betaler for kalaset.

1 Like

Skal få hørt.

Så vidt jeg husker, så var vel Prince en del av det øverste sjiktet da han var aktiv?

Jesse hevder selv han var på innsiden og hang med “high ranking officials” ja.
Fra en vitneerklæring:“I am intimately familiar with the CoS organization, movement and beliefs because I was in CoS for 16 years (1976-92) and served in the highest ranks, including as the second in command of the Religious Technology Center (RTC).”

Han styrte med advokatbyråer og alt utenfor CoS tydeligvis.

Oh wait theres more. Utdrag fra vitneerklæring 2:
“In the position of “Deputy Inspector General, External”, I was in charge of supervising all activities in every aspect of CoS, i.e., supervising senior management structure of the “mother church”, CoS International, CSI. In the hierarchy of all of CoS, I was only two steps removed from LRH.
Mr. Hubbard gave his orders to DM who in turn gave them to me to supervise, delegate and enforce their execution. Corporately speaking, Vicki Aznaran, the President of RTC, and I were accountable and reported only to DM and LRH.”

Mao. øverste sjikte