Marvin Minsky, grunnleggeren av MITs AI-laboratorium, om sitt møte med Hubbard

Marvin Minsky, en amerikansk forsker kanskje mest kjent for å ha etablert MITs laboratorium for kunstig intelligens, besøkte Hubbard i 1950, for å komme til bunns i hva Dianetikk-grunnleggeren faktisk styrte med.

Dianetikken skal, etter sigende, gi en perfekt hukommelse. Har en nådd nivået “clear” (klar), vil en med andre ord ikke ha store problemer med å memorere ei avis. Minsky ba Hubbard demonstrere dette, men Hubbard hadde beleilig nok vært for opptatt med å sørge for at andre skulle nå nivået “clear”, til selv å nå nivået. Utrolig leit.

Tony Ortega la nylig ut et kort klipp, hvor Minsky forteller om sitt møte med Hubbard.

1 Like