Nye tall fra Scientologikirken i Irland

Irland har en ganske stor og velorganisert aktivistgruppe som stadig stikker kjepper i hjulene på den lokale Scientologikirken. Nå har den irske skattefuten frigitt regnskapene deres for en del år, og det ser ikke pent ut for organisasjonen. Regnskapstallene forteller om hvilken effekt Chanology har hatt på organisasjonen:

Intekter:
2006: 603 000 Euro
2013: 73 000 Euro
2014: 50 000 Euro

Fjordårets netto resultat var 35 494 i underskudd, hvilket vil si at driftsutgiftene bør være i størrelsesorden 100 000 Euro i året. Om inntektstallene fra 2014 fortsetter, vil gruppen fortsette å akkumulere 50 000 Euro (ca 425 000 kroner) i underskudd hvert år,

Det totale underskuddet i følge regnskapstallene er nå oppe i 173 000 Euro (nesten halvannen million kroner). Den irske scientologikirken holdes bare flytende ved hjelp av rentefrie lån fra “scientologer i utlandet”.

Irsih News:

2 Likes

1 Like