Planlagt "Ideal Org" i Boston til slags

I rekken av dårlige nyheter for Scientologikirken kommer salget av det gamle Hotel Alexandria i Boston. Hotellet ble kjøpt inn for 4,5 millioner dollar i 2008 for å bli pusset opp som et ledd i David Miscaviges plan om å historiske signalbygg for å bedre organisasjonesn renome og omdømme. Nå seks år senere er bygningen til salgs igjen, enda mer nedslitt enn den var da den ble kjøpt inn.

I følge Tom DeVocht som stor for innkjøp og planlegging av nye bygninger har Miscaviges “Ideal Org”-program ikke fungert etter intensjonen. Ideen var å kjøpe signalbygg som hovedbygninger, og beholde de gamle org’ene som såkalte “test-sentere”. Disse skulle ligge i forbindelse med en travel gate, der man ville kunne sluse potensielle kunder (hva scientologer kaller “fresh meat”) inn i test-senteret, og deretter kunne imponere dem ved å sende dem videre til spesielle Ideal Org’er, der selve kursvirksomheten skulle foregå.

Etter at Alexandria Hotel i Boston ble kjøpt inn, har det ligget brakt i “påvente av godkjenning av renovasjonsplaner” (dvs at Misgavige skal godkjenne dem). Boston byråd begynte å bli lei av at vinduene er dekket med finerplater og parkeringsplassen ved siden av gror igjen med ugress. Dette er slett ikke den eneste scientologi-bygningen slom sliter, for eksempel er står en gammel skole i Gateshead in Nord-England fortsatt å forfaller på 7. året, og det forhenværende hovedkvarteret i Boston ble solgt i fjor, i påvente av at de skulle flytte inn i Hotel Alexandria!

Alt i alt tegner de nye salgene av innkjøpe bygninger uten av det finnes nye de kan flytte inn i (sammen med sammenslåingene av dag- og nattskiftet i Saint Hill AOUK og ASH) et heller dystert bilde av en organisasjon som krymper, på tross av deres egne stadige meldinger om voldsom ekspansjon. At det har gått nedover med medlemstallene har vi vist en stund, men at de nå begynner å selge bygninger tyder på at også økonomien ikke lenger er hva den var.

Tony Ortega:
http://tonyortega.org/2014/12/13/jonny-jacobsen-new-scientology-legal-setbacks-in-belgium-france-and-holland/#more-18583

Hvordan forklarer de den slags til sine egne medlemmer? Eller til utenforstående, for den saks skyld.

Det er nesten det beste:

Vi må selge Hotel Alexandria fordi … (drumroll) … fordi det er for lite!

Jupp, de vil altså selge hotellet fordi de har oppdaget at de trenger flere og bedre rom for å håndtere sin “eksplosive vekst”.

Den reelle sannheten er naturligvis at det ikke er nok scientologer igjen i Boston for å skvise ut av dem de midlene de trenger for å renovere hotellet. Hele “ideal Org” programmet går ut på å få lokale scientologer til å kjøpe en gammel, dyr bygning og overføre eierskapet til eiendsomselskapet i organisasjonen. Deretter renoveres den etter strenge spesifikasjoner (igjen på medlemmenes bekostning), og deretter sitter David Miscavige på millioner i eiendom han selv ikke har betalt et rødt øre for.

I Boston har dette gått skeis fordi de ikke lenger har medlemsmassen som skal til, og nå må scientologene som hostet opp millioner for bygningen se at organisasjonen sentralt selger den (og putter pengene i egen lomme).

1 Like

Briljant. Før eller siden må vel gapet mellom virkelighet og fantasi bli for stort for de få medlemmene som er igjen.

Mer enn et halvt år er gått, og gamle Alexandria Hotel er fortsatt ikke solgt.

http://www.bostonglobe.com/business/2015/07/12/scientologists-not-yet-ready-sell-historic-south-end-building/VAMj54nLyMrYrvTxhoSIfO/story.html

1 Like

…ooog nå skal de selge det igjen:

http://www.bostonglobe.com/business/2015/11/04/boston-scientologists-put-hotel-alexandra-market-after-long-delay/zbf1ykdAEoTV7W0aglfobN/story.html

Denne tilsynelatende manglende evnen til å ta en beslutning og holde seg til den er, i følge folk som følger organisasjonen, et utslag av at David Miscavige ikke stoler på sine undersåtter og blander seg inn i alle avgjørelser. Resultatet er at han konstant er stresset og aldri har tid til å følge opp enkeltprosjekter skikkelig.

1 Like

Mike Rinder med noen kommentarer om hvorfor tapet av den nye “Ideal Org” i Boston er ekstra smertelig for organisasjonen:

http://www.mikerindersblog.org/boston-the-model-ideal-fail/

Scientologikirken er i alle fall ikke blakk. De har fortsatt ikke solgt gamle Hotel Alexandria, en det har ikke hindret dem i å øse it 15 millioner dollar for en ny bygning i Boston for en forbedret “Ideal Org”. Dette bygget er et kontorbygg, og ser ut til å være i adskillig bedre stand enn det gamle hoteller. Tar jeg ikke helt feil er dette bygget (google street view):

Et tidigere forsøk på å leie et lokale i et industriområde holdt på å ende i en rettsak.

Boston Globe:
https://www.bostonglobe.com/business/2015/12/15/church-scientology-purchases-new-headquarters-allston-for-million/s5JsZRz6SWuHxYMsbIrrIP/story.html