Psykisk helsevern - scientologi - CCHR

Artikkel den 2. august 2021 i Dagens Medisin: https://www.dagensmedisin.no/artikler/2021/08/02/medisinfrie-tilbud--ideologisk-betinget/

Artikkel den 3. september 2021 i Dagens Medisin: Tillit eller frykt i psykisk helsevern? - Debatt og kronikk - Dagens Medisin

Flere titalls debattartikler om medisinfrie tilbud er listet opp på medisinfrietilbud.no/debatt/

Ingen debattanter har så langt besvart avsløringene om scientologi i psykisk helsevern.

1 Like

Interessant funn. Ikke fått med meg dette.

På førstesiden i Dagbladet er denne tragiske historien:

Det er verdt å merke seg at Kevin ikke ble gitt medisiner mot psykosen. Det ser ut til at han ble overlatt til seg selv. Dette stemmer godt overens med ideologien bak behandlingen i artiklene beskrevet i Dagens Medisin. I artiklene er det nettopp Hurdalsjøen Recoverysenter som er under kritikk for å ha samsvarende ideologi som scientologikirken, mer spesifikt CCHR. Scientologer anerkjenner ikke psykiske diagnoser men mener det er traumer fra dårlige oppvekstvilkår eller traumer fra tidligere liv. Pasienter skal ta ansvar for eget liv og tilfriskning, mener scientologene. Tvangsbehandling skal ikke brukes, mener de. Dette er livsfarlig ideologi for pasienter som er alvorlig psykisk syke.

Da Kaja Ballo tok sitt liv i 2008 etter personlighetstest, sluttet scientologene å rekruttere unge mennesker på gaten. Etter min mening jobber de i “beste velgående”, slik også beskrevet av en scientolog i en tråd her. Forskjellen er at de ikke lenger rekrutterer unge på gaten, de rekrutteres i psykiatrien, i rusbehandling (12-trinnsbehandling) og trolig også blant kriminelle (Criminon-behandling), jeg mistenker også i omsorgsovertakelser i barnevernet. Ser man på aktiviteten til CCHR Norge på face, vil man se at aktiviteten gikk dramatisk ned etter Kaja Ballo sin død og flere år fremover. Men det er kun utad, jeg tror aktiviteten ble vinklet mot rekruttering av unge i psykiatrien. Når man kjøper eiendom til en verdi av 80 millioner kroner på Økern er det med tanke på aktivitet.