Ryan Hamilton og hans mange saker mot Narconon

Narconon er en frontgruppe for Scientologikirken som liker å framstille seg som en sekulær og uavhengig narkotikabehandling. Metoden deres betår i å bruke Hubbards “Purifaction rundown” (bastu og ekstreme vitamindoser) kombinert med “training routines”, der deltagerne går gjennom et av grunnkursene i scientologi, inkludert den beryktete ropingen mot et askebeger. Som avrusing og avhengighetsbehandling er det verdiløst, og flere pasienter har dødd. I USA har nå advokat
Ryan Hamilton spesialisert seg på saker mot Narconon.

Alle Hamiltons saker er strukturelt like:

  • Fortvilet far/mor/kone/ektemann/etc såker på nettet etter avrusing.
  • Fornærmede får kontakt med en “addiction counceler” på telefon
  • Denne skryter av Narconon, suksessraten og hvor vitenskaplige de er.
  • Pasienten oppdager at Narconon er scientologikjerka i forkledning og stikker av.
  • Hamilton saksøker kulten for å ha tatt en masse penger for et opplegg som ikke holder det som loves.

Hamilton bruker opplysninger fra en annen sak som sier at “76% success rate” er fri fantasi. Han har god dekning for at Narconon hverken er sertifisert eller at personalet er utdannet innen avrusing slik som lovet. Han har god dekning for at “Purification rundown” ikke har noe som helst med vitenskap å gjøre og at treningen pasientene gjennomgår ar TR0 til 8, helt standard scientologi.

Foreløpig er alle sakene helt i startgropa, det blir spennende å se hva som skjer når de virkelige rettsforhandlingene begynner. Siden alle er like, vil den første saken i all hovedsak bestemme hvordan de øvrige faller ut.

1 Like

Hamilton er nå oppe i 17 saker. De øvrige er alle stevnet for føderale domstoler, men den siste er meldt inn til “Superior Court of California for Santa Cruz”. Det er etter hva jeg har forstått av USA’s latterlig kompliserte rettssystem en slags mellomnivå (en lav lagmannsrett) på stats-nivå. Hva dette betyr vet foreløpig Hamilton.

ABLE, gruppen som “lisensierer” Narconon (dvs, gir alle ordre og tar alle penger), har gitt motsvar i en av de tidligere sakene. De har en laaaaan harrang om hvor religiøse scienotoloigikjerke er, og melder at om Narconon nå skulle vise seg å være religiøse (“faith healing”), så kan de ikke dømmes for ikke å ha godkjenninger i orden (“faith healing” trenger ikke legegodkjennelse i noen stater, facepalm.jpg). Det kan se ut som om Narconon har tenkt å bruke sitt beryktede sin religiøse status som beskyttelse, men det kan også være at de bare er ute etter å forvirre retten.

Problemet til Norconon er at Hamilton har saksøkt dem for bedrageri. De har fremstilt seg som vitenskaplige, sekulære og om med skyhøye suksessrater, og lover oppfølging av leger og fagfolk. Alt dette har de naturligvis løyet om, og det er ikke lov for religiøse organisasjoner heller å snyte folk. Et problem Narconon nå har er at om de satser på å fortsette å være sekulære kan de risikere at noen tar dem på å leke doktor uten papirene i orden, men om de prøver seg som religiøse avslører de at hele Narconon i bunn og grunn er sciontologi i forkledning. I disse dager med Internett vil det siste sannsynligvis ta livet av hele Narconon.

Ryan Hamilton stevnet nylig Narcoinon for retten for 18. gang!

Nytt denne gangen er at fornærmede, moren til den som ble sendt til Narconon, noterte ned alt som den “nøytrale avhengighetsspesialisten”. Disse notatene likner til forveksling på den kjøreplanen som Narconon lærer opp sine folk til å følge når de skal besvare henvendelser. Om det var noen som tvilte på om Narconon smører tjukt på, så burde dette hjelpe på tvilen.

For å gjøre Hamiltons dag lysere, har David Love ringt en såkalt nøytral inntakskonsuent i Canada. Det er lov til å gjøre slike opptak i Canada, og her hører vi agenten skryte av 76% suksessrate og alt som er. De har nå 18 saker på seg der de er saksøkt for å juge på dette punktet, men ser ikke ut til å lære.

Folk med litt jussbakgrunn på WWP mener at ingen av disse sakene noensinne kommer til å se innsiden av en rettssal. De kommer alle til å bli gjort opp i minnelighet (“settled”) lenge før det kommer så langt. Kultens problem er at om Hamilton gjør god penger på dette, kommer det til å åpne døren for en lang rekke erstatningssaker, bare Hamilton hat jo 18!

Dermed kom sak nummer 19!

Denne gangen er det ganske nye forhold, ei jente som ble skrevet inn hos Narconon i mars i år. Igjen er det gjengangerne med de falske avhengighetsspesialistene som i realiteten er agenter for Narconon som har jugi en fortvilet mor trill rundt. Nytt denne gangen er at noe av bevismaterialet fra den store NAFS-saken i Oklahoma.

Tony Ortega:

http://tonyortega.org/2014/08/15/ryan-hamilton-files-19th-lawsuit-against-scientologys-drug-rehab-network/

Hahahaha!

Det er mange anklagede i Ryans Narconon-saker. Ikke bare er det 19 saker, i hver av dem har Ryan stevnet alle fra den lokale Narconon-sjappa og hele veien opp vie Narconon Internasjonal, ABLE og opp til kaptein David Miscavige sjøl.

Alle disse gruppene har mer eller mindre grad av forsikring som dekker advokater. Det er derved en hel del forskjellige advokatgrupper med i spillet, og det ser ut til at ikke alle snakker sammen.

Etter ar advokatene til ABLE fik dem ut av en del av sakene (uten tvil på ordre fra kaptein Miscavige for å holde de tyngre delene av organisasjonen unna), har advokatene til enkelte av de andre enhetene nå oppdaget at de sitter med svarteper. Dermed ser det ut til at det går mot minnelige løsninger “settlements” for mange av dem. Dette er gode nyheter for Hamilton, som kan bruke ntektene til å finansiere nye søksmål mot Narconon.

Tony Ortega:

http://tonyortega.org/2014/09/01/signs-of-chaos-emerge-for-scientologys-drug-rehab-legal-defense/

…aaand the fun keeps on coming!

Hamilton har nylig saksøkt nok en Narconon, denne gangen Narconon Fresh Start i Sand Diego. Også denne saken går for føderal domstol. Igjen er det saker som ligger ganske nære i tid, denne gangen fre April i år. Dette er etter at sakene begynte å rulle inn fra Hamilton, og det er overraskende at Narconon fortsatt ikke ser ser ut til å ha lært at denne framgangsmåten får dem opp i trøbbel. Spørsmålet er om Narconon i det hele tatt er i stand til å endre modus operandi.

Nytt denne gangen er at saksøkeren hadde ringt rundt til en serie såkalte uavhengige “referral sites”, som alle sendte dem til Narconon. Ellers er detaljene omtrent som sist gang.

Tony Ortega:

http://tonyortega.org/2014/09/13/ryan-hamilton-files-20th-lawsuit-against-scientologys-drug-rehab-network/

Ellers har Ortege postet en hyggelig passiar han hadde på Facebook med moren til en Narcononpasient. Tør jeg gjette på at Hamilton snart har enda en klient?

http://tonyortega.org/2014/09/12/escaping-from-a-scientology-drug-rehab-center-a-transcript/

Sak no 21

Dette er igjen en ganske ny sak, fra april i år. Det er litt morsomt at Hamlitons nye saker handler om ting som nylig har finnet sted. Det ser ut til han er blitt flink til å finne fram til ofre, eller sporet
etter dem som har latt seg lure og begynt å lete på Internett er blitt såpass godt tråkket opp et det er lett å finne fram til ham.

Denne saken skiller seg ut ved at jenta som ble sendt til Narconon endte med å ha sex i avrusingen. Det står ingenting om voldtekt i anklagen (så vi må anta det var frivillig), men å utnytte hjelpeløsheten til en rusavhengig med abstinenser under avrusing er grovt uansvarlig. I tillegg kommer den sedvanlige ramsen med framstilling av Narconon som fullstendig sekulært og 75% suksessrate.

Tony Ortega:

http://tonyortega.org/2014/09/27/ryan-hamilton-files-lawsuit-number-21-against-scientologys-drug-rehab-network/

Sak nummer 22:

Nok en føderal rettsak er i gang mot Narconon, denne gangen er det familien til en ung mann som har saksøkt Rainbow Canyon Retreat i Nevada. Saken mer eller mindre copy-paste fra tidligere saker, der Narconon har livet over 70% suksess, faglig oppfølging og et sekulært opplegg. Virkeligheten viste seg å være noe helt annet:

Wes was alarmed by the bizarre practices in which he was instructed to engage at Fresh Start. They bore no apparent connection to the treatment of substance abuse. Wes left Fresh Start after approximately three weeks because he was not receiving anything resembling treatment nor anything resembling what Plaintiffs had been promised.

Dette er den nyeste saken så langt, Wes var hos Narconon i juli i sommer.

Tony Ortega:

http://tonyortega.org/2014/10/09/ryan-hamilton-files-two-more-federal-lawsuits-against-scientologys-drug-rehab-network/

Sak nummer 23 og 24!

Ting går ting slag i slag! Ryan Hamilton har nå to saker til på bordet. Den nyeste saken er ikke mer enn en måned gammel (hendelsene fant i begynnelsen av September), og viser at det nå begynner å bli enkelt å finne fram til ham.

De to nye sakene skiller seg ikke vesentlig fra de tidligere. Eneste detaljen er at en av pasientene fikk alvorlig bukspyttkjertel-betennelse på grunn av vitaminbomben, og også har søkt om erstatting for medisinsk skade. Det blir spennende å se hvordan dette går!

Etter det Tony Ortega kjenner til har nå ABLE lagt seg flate i utenomrettslig forlik (“settlement”)og betalt seg ut av minst sju av de 24 sakene, det samme har en av de lokale Narconon-sjappene. Dette burde hjelpe Ryans budsjett for saksøking. En hel del av de saksøkte gruppene (Narconon International. ABLE) har søkt om å få sin del av saken avvist i mange av sakene, men så langt har ingen av disse forsøkene gått gjennom.

Suck on it, Narconon!

Tony Ortega:

http://tonyortega.org/2014/10/09/ryan-hamilton-files-two-more-federal-lawsuits-against-scientologys-drug-rehab-network/

Det har falt en god del domsavsigelser i disse sakene, men disse dreier seg om forsøk på å avvise sakene. Det betyr at det per nå finnes ganske mange rettskraftige avgjørelser på at Narconon i realiteten er et enkelt nettverk og at ABLE sentralt et part i saken, hvilket er gode nyheter for den store saken mellom Narconon og National Association of Forensic Counselors

Se:

http://chanologynorge.org/t/narconon-saksokt-av-national-association-of-forensic-counselors?source_topic_id=50

Første tilbakeslag for Hamilton!

I en føderal domstol har en dommer innvilget “Fresh Start” og Association For Better Living and Education (ABLE) ansøkning om å bli frafalt i en av de tidlige sakene. Frafallet gjelder imidlertid en ren detaljsak. Hamiltion har skrevet at fornærmede i saken betalte 31 tusen dollar for behandlingen, men spesifiserte ikke at dette ble betalt til Fresh Start. Dommeren har på den annen side også innvilget Hamilton muligheten til å fikse anklagen, så det spørs om dette egentlig er noe reellt tilbakeslag:

Dommen:

Hamilton søker om å få sakene mot ABLE og Narconon Ithernational i alle 24 sakene han har gående slått sammen til en enkel føderal sak. En føderal domstol har allerede avvist ABLE’s forsøk på å bli fritatt i en av sakene, slik at det nå er rimelig sikkert at de andre forsøkene på å snike seg unna også blir avvist.

Tony Ortega antar at Narconon vil slåss med nebb og klør mot å få sakene slått sammen. Så lenge de er separate saker vil de ha større muligheter for å slite ut Hamilton med allehånde uthalingstaktikker.

Sakene mot de enkelte Narconon-avdelingene vil fortsette som enkeltsaker.

Tony Ortega: http://tonyortega.org/2014/11/10/ryan-hamiltons-next-move-consolidating-his-narconon-litlgation-into-one-big-case/

Hamiltons søknad:

Det skjer stadig vekk morsomme ting i Hamiltons saker:

I en av sakene (Mowery mot Narconon Redwood Cliffs) har ABLE og Narconon International inngått forlik. De har derved søkt om ikke lenger å være part i saken (egentlig en ren proformasak), men har fått uventet motbør fra advokatene til Narconon Redwood Cliffs. De vil nemlig slett ikke ha ABLE og NI ute, slik at de sitter igjen med svarteper.

I følge kjennere av saken er det forsikringsselskapene som forsikrer ABLE og NI som nå vil inngå forlik, mens Narconon selv gjerne vil kjøre saken gjennom retten, trolig med det formålet å bruke opp alle Hamiltons resurser på evigvarende tekniske runddanser. Resultatet er at Narconon nå spiller et farlig spill, hvor de risikerer å erte på seg enten retten eller sine egne forsikringsselskaper.

Tony Ortega:
http://tonyortega.org/2014/12/02/another-riffer-ific-salvo-from-scientology-leader-david-miscavige-in-our-legal-roundup/

1 Like

Nå i jula kom sak nummer 25 og 26!

Det er ikke så mye å tilføye i disse sakene, annet enn at sak nummer 26 er ekstra hjerteskjærende. Den er fra 2011, og handler om en gutt som var eneste overlevende etter en bilulykke og ende med store psykiske problemer (“survivours guilt”) og derved havnet på kjøret. Moren spurte spesifikt om et tilbud der både stoffavhengigheten og traumene etter bilulykken ville bli behandlet. Vi vet alle hva slags tilbud han fikk hos NarcoNon…

Sak nummer 25, Tony Ortega:
http://tonyortega.org/2014/12/23/scientologys-2014-in-review-march/

Sak nummer 26, Tony Ortega:
http://tonyortega.org/2015/01/06/ryan-hamilton-makes-it-26-lawsuits-against-scientologys-drug-rehab-scheme/#more-19072

Ryan Hamilton er i slaget! Han har nå saksøkt New Life Retreat in Denham Springs (nok en Narconon under et annet navn) i Louisiana for en klient. Historien er omtrent som tidligere, forholdet denne gangen ligger et år tilbake i tid. Dette er sak nummer 27 fra Hamilton.

Vel så interessant er at det nå begynner å dukke opp flere som fisker i samme rørte vann. Advokaten Jeffrey P. Ray (ikke å forveksle med Ray Jeffries, advokaten til Monique Rathbun) har reist to saker mot Narconon Freedom Center i Michigan. Begge sakene har fellestrekk med Hamiltons saker, og koker i bunn og grunn ned til at fornærmede har betalt en masse penger for tjenester de ikke har fått.

I den ene saken ble fornærmede fortalt at forsikringsselskapet ville dekke alt, men at han måtte legge ut 15 tusen dollar for å få hjelp med en gang. Forsikringsselskapet skulle refundere de 15 tusen hvis de kunne få en “pre-godkjenning”, noe Narconon lovet fornærmede de skulle ordne. Fornærmede hadde nyrestein og hadde store smerter og endte med å godkjenne betalingen. Noen pre-godkjenning hadde Narconon naturligvis ikke ordnet slik de hadde lovet, forsikringsselskapet nektet å betale og derved satt fornærmede igjen med svarteper.

Den andre saken handler om en ung kvinne, og inneholder de ikke helt overraskende opplysningene om narkotika på avrusingsklinikken, forhold mellom betjeningen og pasientene etc.

Ray har allerede en sak mot Narconon i systemet, så han er oppe i tre saker. Derved er det 30 saker mot Narconon i forskjellige rettsystemer rundt om i USA. Alle er mer eller mindre like saker, smalt formulert som bedrageri, og Narconon sliter med at de ikke kan dekke seg bak Scientologikirkens religiøse skjold.

Tony Ortega:
http://tonyortega.org/2015/01/22/las-vegas-attorney-files-27th-suit-against-scientology-rehab-michian-attorney-files-2nd/

1 Like

I mellomtiden:

Myndighetene i Victoria, Australia har opprettholdt avvisningen av en søknad fra Narconon om å opprette et nytt senter i Warburton. Scientologikirken hadde kjøpt området og regnet tillatelsen som en ren formalitet. Nå står de uten mulighet til å ta i bruk det nye området, mens leieavtalen er i ferd med å løpe ut for deres gamle sted.

Tony Ortega:
http://tonyortega.org/2015/02/05/scientology-denied-australias-only-narconon-rehab-center-loses-zoning-fight/

Ryan Hamilton har fått konkurenter!

Rolshouse Law, et advokatfirma i Minnesota har nylig sendt ut en TV-reklame på Fox News der de reklamerer for sine tjenester for folk som vil saksøke Narconon. Denne typen reklamer er vanlige i USA, men det er første gang en scientologi-enhet har blitt utsatt for slikt. Dette burde bety at Narconon nå er såpass forsvarsløse at det begynner å bli lønnsomt å saksøke dem på “industriell skala”.

Tråd på ESMB:

Hjemmesiden hos Rolshous Law:
http://rolshouselaw.com/practice-areas/personal-injury/narconon-international-drug-rehab-centers/

Relevante utdrag:

Narconon International Drug Rehab Centers

Narconon International Drug Rehab Centers, which are reportedly controlled by the Church of Scientology, have been accused of deceitful marketing tactics, under-qualified staff, improper treatment procedures, unsafe conditions, and even death. If you or a loved one paid for treatment or stayed in one of the Narconon Drug Rehab Centers you may be entitled to compensation. Call us now, toll-free, at 1 (800) 438-6453, or complete the Quick Intake form to receive a free case evaluation.

Due to a report citing three deaths at the supposed Scientology-linked Narconon drug rehab center in Oklahoma, the former president of the facility, Lucas Catton, and a former executive at another Narconon facility in Michigan, Eric Tenorio, came forward to NBC News’ Rock Center with details regarding the dishonest and dangerous practices used by the company.

Narconon Rehab Centers are Based on Deception

Both Catton and Tenorio have alleged that Narconon “preys on vulnerable people” through deceitful marketing techniques. Narconon advertises a false success rate of 75% to lure in desperate families of drug addicts. Catton says the actual success rate of patients is closer to 25%. Patients are often referred to Narconon through “independent help lines” on the Internet. Catton said he earned a 10% commission, or about $3000 for each new Narconon patient he referred, using a series of non-branded, generic websites to lure in people looking for treatment for problems with drugs and alcohol. He never revealed to families his financial connection to the Narconon program.

Tenorio showed Rock Center the official-looking certificates he purchased for himself as his staff for several thousand dollars from an organization called Pita Group, a group that supposedly requires twenty hours of training and two years of experience to obtain certification as a counselor for drug and alcohol addiction. Tenorio claims that the “Certified Alcohol and Drug Counselor” certificates are “absolutely fraud,” as there was not a course, there were no tests, and there was no oversight.

Narconon was established in 1966 as a drug rehabilitation program based on the teachings of the founder of Scientology, L. Ron Hubbard. Tenorio told Rock Center that Narconon hires recent graduates to be counselors, providing them with books and other materials that cover the teachings of L. Ron Hubbard. Staff members do not receive instruction on how to treat people with drug or alcohol addiction.

Catton stated that the Church of Scientology uses Narconon to recruit new members, though this was denied by both Narconon and the Church of Scientology. Both Catton and Tenorio are examples of this, as they both converted to Scientology after graduating the program as patients in their early 20s. He also stated that at Narconon, the goal is to advance the aims of Scientology and generate as much revenue as possible—he said he was willing to lie to potential clients, misrepresent himself and the company, and take in new staff who were not qualified in order to generate revenue and keep the facility running.

Narconon Uses Abusive Treatments, Leading To 3 Deaths

The three-six month program at Narconon costs roughtly $30,000, a program that advertises itself as non-medical rehabilitation. Treatment often includes five hours a day in a sauna for 30 consecutive days and high doses of vitamin Niacin. The deaths of Stacy Murphy, Hilary Holten, and Gabriel Graves occurred inside the Narconon Arrowhead facility within a nine month period in 2011 and 2012. All three families of the deceased are suing Narconon for negligence and wrongful death. Tenorio stated that he believes the deaths could have been avoided with the use of qualified addiction counselors on staff. While Narconon has denied wrongdoing and claimed that Catton has been involved with the anti-Scientology movement for years, Catton claims that he came out with this information in light of the deaths, his purpose for speaking out solely to save lives.

Protect your rights. Get compensated for your injuries.

If you or a loved one have paid for or stayed at one of the Narconon Facilities, you may be entitled to compensation. Complete the Quick Intake form at the top of this page or call our legal intake center at 1 (800) 438-6453 to receive your FREE case evaluation.

Vår venn Bryan Seymour har følgende lille reportasje (med gjesteopptreden av Nick Xenophone):

https://au.news.yahoo.com/video/watch/26218355/rural-town-takes-on-global-giant/

Rolshous Law sin video fra Fox: