Scientologikirken mister skattefritak i Holland

De nederlandske finansmyndighetene gikk rettens vei og fik vedtatt at scientologikirkens “auditing” ikke kunne trekkes av på skatten fordi det var en betalt tjeneste og derved ikke kunne sees på som religiøs utøvelse. Organisasjonen appellerte saken og vant i appellretten. Nå har nederlandsk høyesterett omgjort appellen, og auditing kan ikke lenger trekkes fra på skatten i Nederland.

Det nye i saken er at høyesteretten har tatt en titt på hva auditing går ut på. De har vurdert at de ikke har noen grunn til å ha noen innsigelser mot at auditing er et religiøst rituale. Prisene for auditing, som kan være mange tusen kroner per time, betyr derimot at det ikke er en “offentlig gode”. Scientologiens “religiøse utøvelse” er et helt privat anliggende som foregår med en auditor og en enkelt scientolog og er stengt for alle andre. Dermed er det en betalt tjeneste utøveren kjøper, og faller utenfor det som kan tilkjennes skattefritak for offentlige goder.

Legg merke til at denne avgjørelsen ligger tett opp mot tankegangen bak den britiske “Charity commission”. De har også kommet til at Scientologikirken ikke er noen “charity” (må forstås som “offentlig gode” i denne sammenhengen), og har ikke gitt dem skattefritak. At de likevel nyter fritak for en del av sin virksomhet i Enland skyldes at de har utnyttet et smutthull i Australsk lovgivning. At flere land nå begynner å se på religion som en virksomhet som er eller ikke er et offentlig god er dårlig nyheter for den notorisk pengehungrige organisasjonen.

Tony Ortega:

http://tonyortega.org/2014/12/13/jonny-jacobsen-new-scientology-legal-setbacks-in-belgium-france-and-holland/

1 Like