Scientologikirken saksøkt for bedrageri (manglende tilbakebetlinger)


#1

Det er flere rettsaker i det amerikanske rettsystemet om dager der tidligere scientologer har saksøkt scientologikirken for å få tilbake penger. Organisasjonen har et system der medlemmer oppfordres til å sette penger på konto (disponert av Scientologikirken) for framtidige kurs og rabatter for større bolker med auditing. De senere årene har organisasjonen gått over til å beskrive prisen på kursene og status-titler som “donasjoner” for å unngå at tidligere medlemmer ber om å få overskytende beløp tilbake, men presset på tilhengerne til å donere for varierende saker har ført til at de nå også blir saksøkt for disse sakene.

Scientologikirkens viktigste våpen i disse rettsakene har (igjen) vært deres status som religion i USA. Religiøse organisasjoner er fritatt for en rekke lover, og staten kan ikke gripe inn i noe som kan tolkes som en religiøs disputt. Organisasjonen hevder derfor alt alt dette er religiøse disputter, og derved må håndteres innenfor Scientologikirkens eget meglingssystem. Det er bare en liten hake: For å kunne få noe i organisasjonens megling, må man være en scientolog “in good standing”. Ved å be om refusjon/erstatting er man automatisk ikke “in good standing”…

Denne tråden er vien nyheter om disse sakene.


#2

Absolutt alt hadde raknet for dem om de mistet denne.


#3

Luis og Rocio Garcia har saksøkt Scientologikirken for bedrageri- De ble over et lengre tidsrom bedt om å bidra med donasjoner til spesifikke høy-prestisje deler av den nye “Super Power” bygningen, slik som det åtte-armede korset. Da det viste seg at også andre var bedt om å spandere dette, saksøkte Garciaene.

Scientologikirken har brukt omtrent alle de triks i denne saken for å få den ut av verden.

I juli 2014 hang saken fortsatt i rettsystemet. Takket være det uhyre innfløkte amerikanske rettsystemet med arbeidsdeling mellom stats-retten og føderal rett, har kulten finnen en teknikalitet som gjør at legatet til “Super Power”-byningen ikke kan saksøkes i den rettsaken Garcia nå har anlagt. Gjennom slike krumspring er det nå bare en enkelt enhet igjen i saken, og det er “Flag” (som er hovedbasen til kulten i Clearwater i Florida). Kulten jobber nå hardt med å avvise hele saken, men de har så langt klart å erte på seg dommeren med å først fremme hele teknikalitetssaken sent i prosessen, så det spørs hvordan det går:

Tony Ortega: http://tonyortega.org/2014/06/21/ryan-hamilton-files-lawsuit-14-against-scientologys-drug-rehab-and-other-legal-updates/#more-15431


#4

Garcia-saken, september 2014

Dommeren i Garcia-saken har godkjent at COS kan sende inn Hubbards 1973 policy letter “Committees of Evidence, Scientology Jurisprudence, Administration of” som bevis i saken. Imidlertid har dommeren også gitt COS ti dager på å sende inn bevis på at Hubbards policy letter faktisk gjelder i denne saken. Det siste kan bli vanskelig for scientologene. Garcia’s advokat har påpekt at utrykket “arbitration” ikke engang er nevnt i Hubbards tekst, og det burde være ganske åpenbart at prosessen som er beskrevet ikke har noe som helst hverken med Garcias sak eller rettferdighet å gjøre.

Dommerens avgjørelse (Tony Ortega, Scribid): http://www.scribd.com/doc/241400172/Garcia-v-Scientology-Order-regarding-1963-Policy-Letter

Garcias advokat sitt svar: http://www.scribd.com/doc/241400459/Garcia-v-Scientology-Plaintiff-s-Response-to-Defendant-s-motion-to-file-1963-HCO-Policy


#5

En tidligere scientolog, Wance Woodward, saksøkte tidlig i vår sciontologikjerka for personlig manglende tilbakebetaling og tort og svie, en sak som på mange måter likner Garcia-saken.

COS ville først ha dommeren til å godkjenne at Woodward måtte gjennom en egen sciontologi-megling, men de fleste mente at dette ikke ville gå gjennom i retten. I stedet la kulten om taktikken og la in en “anti-SLAP” anmeldelse. Denne loven skal i prinsippet beskytte varslere mot pengesterke selskaper som har til hensikt å bruke sine dype lommer til å knekke motstandere. Dessverre har dette blitt formulert på en slik måte at “first ammendment” er spesielt lovbeskyttet, og derved klarte kulten å få dommeren til å beskytte dem mot “religious harassment”.

Nå skal det sies at Woodward stilte seg i en uheldig situasjon, ved at han la ved store deler av kultens mange forskrifter som bevis. Dette gjorde det mulig for dem å argumentere med at dette handlet om deres “hellige doktriner”. Uansett vil nok kulten notere seg dette som en seier.

Tony Ortega: http://tonyortega.org/2014/10/10/vance-woodwards-lawsuit-dismissed-as-judge-grants-scientologys-anti-slapp-motion/


#6

Ny erstatningssak, denne gangen i Sør-Afrika!

Et Sørafrikansk ektepar (Gaye og Ernest Corbett) har saksøkt den lokale skientologirken for manglende tilbakebetaling av lån. I 2007 lånte de organisasjonen 5,8 millioner Rand (nesten 3,5 million norske grunker) får å sette dem i stand til å kjøpe inn det som nå er Johannesburg Ideal Org. Lånet skulle betales tilbake måneden etter, men de har (surprise, surprise) ikke sett noe til pengene. Nå vil de ha tilbake pengene og 15,5% rente siden 2007.

Kulten hevder på si side at det økonomiske mellomværende er mellom ekteparet Corbett og en Peter Cooke, den lokale reg’en. Imidlertid ble pengene satt inn på en konto som ble disponert av advokatene som stor for selve innkjøpet av bygningen, så det spørs hvordan det går med det forsvaret.

Dette kan bli moro!

Times live (Johannesburg): http://www.timeslive.co.za/thetimes/2014/10/13/ex-scientology-couple-to-sue-over-faustian-deal


#7

Litt mer utfyllende detaljer fra Mike Rinder: http://www.mikerindersblog.org/stockholm-syndrome-and-faustian-deals/

Ernest and Gaye Corbett were for many, many years, leading lights in the South African scientology community. They gave enormous amounts of money to the church and they and their family members were major supporters of all church programs. The Joburg 18 fiasco set the wheels in motion for this lawsuit.

Alex Faust, the former (now disgraced) “CO CMO Africa” had ruled the roost in Joburg as the “most senior officer” in the Continent. He had been “untouchable.” He would have been smart not to involve himself in regging — but these days it is a requirement of every post in scientology. He ended up in a jam, and went crying (literally) to the Corbett’s to help him out to “cover” the money he had already reported “uplines”. Of course, they didn’t think he would lie to them about returning the money….


#8

Garcia-saken, november 2014

Scientologikirken har arbeidet for å få Mike Rinders skrevne vitnesbyrd strøket fra rettsforhandlingene. Grunnen er at Rinder i mange år har jobbet med nettopp organisasjonens refusjons- og erstatningstavdeling. Den såkalte “OSA terminal” Mike Ellis, den eneste i organisasjonen en såkalte erklært “supressive” har lov til å kontakte (i følge deres egne regler), gav et langt vitnesbyrd om hvor fortreffelig og rettferdig organisasjonens egen megling skal være.

Rinder, som utmerket godt vet at hele meglingsprosessen er et spill for galleriet plukket dette vitnesbyrdet elegant fra hverandre. Dette passet naturligvis Scientologikirken meget dårlig, og de bad om at Rinders vitnesbyrd måtte strykes. Nå har dommeren i en meget kort 5-linjer ordre avgjort at Rinders svar får bli.

Mike Ellis skrevne vitnesbyrd: http://www.scribd.com/doc/242472826/Garcia-v-Scientology-Ellis-Affidavit

Mike Rinders skrevne vitnesbyrd: http://www.scribd.com/doc/243170477/Garcia-v-Scientology-Mike-Rinder-Affidavit

Dommerens ordre: http://www.scribd.com/doc/245800486/Garcia-v-Scientology-Order-to-Deny-Motion-to-Strike


#9

Woodward er muligens nede for telling, men han har ikke kastet inn håndkledet enda. Han har påklaget avvisningen, og levert inn et mer fokusert skriv. Derved er saken fortsatt i systemet, selv om folk med erfaring over hos Tony Ortega mener dette er et “long shot”. Uansett er saken fortsatt i systemet, og siden Woodward (som er jurist) representerer seg selv, har han råd til å bruke litt tid på å få tilbake de 200 000 dollarene (1 371 000 kroner etter dagens kurs) han har stående “på bok” hos organisasjonen.

Tony Ortega: http://tonyortega.org/2014/10/21/vance-woodward-files-a-motion-to-reconsider-his-dismissed-lawsuit-against-scientology/


#10

En liten oppdatering som slapp unna i jula:

Tidlig denne måneden vil Luis og Rocio Garcias advokater få en sjanse til å avhøre scientologiens "International Justice Chief " Mike Ellis som forberedelse for en “mini -rettssak” 18. februar. Rinder har tidligere skrevet et knusende tilsvar til Ellis’ påstander om organisasjons "interne rettsprosess.

Scientologi hadde håpet å hindre Rinder i å være til stede ved avhøret. Dommer James D. Whittemore viser igjen at han følger reglene til punkt å prikke ved å avvise Scientologikirkens anmodning ved å vise til det som ser ut som en ren prosedyrefeil. Uansett grunn, Rinder vil nå få en sjanse til å hjelpe Garcias advokater når de prøver å plukke fra hverandre Ellis utsagn under ed.

Tony Ortega:
http://tonyortega.org/2014/12/23/scientologys-2014-in-review-march/


#11

Slaget mellom Rinder og Ellis ser ut til å kunne bli hett, så hett at Scientologikirkens tyr til alle mulige tekniske krumspring for å unngå at Ellis må vitne med Rinder tilstede. Først var Ellis sykmeldt med øreverk med Dr. Megan Shields’ underskrift. Dr. Shields er en kjent scientolog, som har skrevet tilvsome sykmeldinger for folk scientologikirken ikke vil skal se dagslys før. Etter litt fram og tilbake ble en ny dato satt, og denne gangen har organisasjonen plutselig oppdaget at Ellis er for feit til å fly!

Det spørs om dommer Whittmore finner Scientologikirkens mange krumspring like underholdende som Tony Ortega gjør:

http://tonyortega.org/2015/01/19/scientology-official-suddenly-disccovers-he-weighs-315-pounds-and-cant-fly-for-a-deposition/#more-19457


#12

Ellis has other problems which were apparently only discovered on Friday.

Genialt.


#13

Siste: Leah Remini blant menge som vurderer tilsvarende søksmål som ekteparet Garcia!

Tony Ortega:
http://tonyortega.org/2015/02/04/leah-remini-in-talks-to-sue-scientology-mike-rinder-testimony/


#14

Dommer gir medhold i at Scientologikirkens “mekling” har forrett, saken er i praksis over:

http://tonyortega.org/2015/03/13/garcia-fraud-case-ended-as-judge-grants-scientology-arbitration-motion/

Dette er ikke en god dag. Scientologikirken er døende, men dette vil forlenge dødskampen.


#15

De har vel gjerne ikke råd til å anke heller?


#16

Sansynligvis ikke.


#17

:’(


#18

Jepp, surt.


#19

Men Rocambole var ikke død!

Tony Ortega raporterer at det fortsatt er liv i Garcia-saken! Det er nå to separate saker:

 1. Den originale saken er enda ikke død som sådan. Dommer Whittmore har
  ikke avsluttet saken, han har stoppet saken i påvente av utfallet
  av Scientologikirkens megling. Når resultatet av meglingen er klart,
  kan saken eventuelt forsette om dommeren finner at
  meglingsresultatet er ugyldig. Kjennere over på the Undergound
  Bunker
  mener at det mest sannsynlige utfallet er at meglingen
  resulterer i en tilbakebetaling, men at at dette resultatet blir
  avvist av organisasjonen selv (en slik megling er som kjent ikke
  bindende for Scientologikirken…

 2. Garcias advokat, Theodore Babbitt har lagt inn klage på
  domsavsigelsen og mener den inneholder en formell feil. I dommen
  står det nemlig at Scientologikirken er en religion, hvilket ikke
  står noe sted i det materialet som dommen er fattet på bakgrunn av.
  Babbitt mener at deres side ikke er enige i dette, og at selve
  dommen står og faller på at organisasjonen er en religion. Lov og
  rett har som kjent ikke noe med logikk og etikk å gjøre, det er et
  spørsmål om å dekke alle eventualiteter. Å få omgjort en dom på
  grunn av en slik feil er uhyre sjeldent, men i følge “TX layer”, en
  jurist som følger Ortega, er dette muligens den beste klagen av
  dette slaget han har sett.

Saken har nå tatt en ny og ubehagelig vending for organisasjonen. Hvis dommeren finner mot dem etter megling, får de en stygg ripe i lakken og kan muligens ikke bruke megling som våpen lenger i slike saker. Om dommeren finner mot dem i saken om hvorvidt organisasjonen er en religion, er de ute i enda styggere vær. Det eksisterer et par dommer fra før av som sier at de ikke er en religion, og med stadig høyere rop om at IRS må se på saken, er dette det siste David Miscavige trenger nå.

Tony Ortega:
http://tonyortega.org/2015/04/11/garcias-ask-for-reconsideration-on-judges-error-we-never-agreed-that-scientology-is-a-religion/


#20

Ny sak om manglende tilbakebetaling!

Ekteparet Dettmer har saksøkt Scientologikirken i Illinois for å få tilbake 77 810 dollar (mer enn 600 000 kroner etter dagens kurs) de har utestående for kurs og auditing som de i henhold til orgainisasjones praksis har betalt på forhånd. Ekteparet har allerede fått tilbake 95 tusen dollar fra Flag Service Organization (FSO) og 11 tusen dollar fra Flag Ship Service Organization (FSSO) som driver SS Freewinds, båen der de kostbare høyere OT-nivåene gis.

John A. Dettmer er kiropraktiker, en gruppe som organisasjonen spesielt har gått etter å trekke inn via WISE, en frontgruppe som selger Hubbards “admin tech”. Dettmer er kjent fra blant annet Reed Slatkins pyramideskandale og har tydeligvis vært en viktig bidragsyter til Scientologikirkens mange prosjekter.

Tony Ortega:
http://tonyortega.org/2015/04/18/scientology-hit-with-another-federal-lawsuit-over-refunds-but-with-a-twist/