Sveitsiske politkere saksøker CoS for æreskrenkelser

Jessica Jaccoud (31) og Alexandre Démétriadès (23), to sveitsiske politikere, har saksøkt CoS for æreskrenkelser, skriver Tony Ortega.

De to sosialistiske politikerne står bak en kampanje for å få Non à la drogue, Oui à la vie — her i Norge kjent som Si Nei Til Stoff Si Ja Til Livet (sic) — til å være mer åpen om sine koblinger til CoS. De argumenterer for at CoS bruker gruppen til å promotere sin egen agenda. De er især skeptiske til avrusningsprogrammet grupper anbefaler, nemlig Narconon.

Jaccoud og Démétriadès ønsker at Non à la drogue, Oui à la vie gjør det tydeligere, på sine stands, hvilke koblinger de har til CoS, hvorpå CoS kom med denne perlen i et avisintervju:

The two politicians would do better to sort things out with the local authority, she said, adding: “They are certainly smoking joints, which is why they are trying so hard to get the stall removed.” (Min utheving.)

Herlig!

Nå skal det bli gøy å se hvordan en europeisk domstol forholder seg til kultens vanlige beskyttelse i form av den amerikanske forfattingen. Scientologikirka har en tendens til å glemme at USA-regler ikke gjelder i hele verden.

2 Likes