Ugreit å være Scientologikirken i Frankrike

Frankrike har en del lover som skiller seg fra øvrige land i Europa. Blant annet har de en del lover som dekker “farlige sekter”. Franskmennene tar statlig sekularisme svært alvorlig. Scientologikirken mente seg forfulgt, og når har Menneskerettsdomstolen i Strasbourg sakt sitt.

Ikke uventet er Frankrike et av de landende der Scientologikirken har fått hard medfart både i media og i retten. Etter mange år i rettsystemet ble organisasjonen selv, sammen med en del av medlemmene, til slutt dømt for bedrageri i 2012. Da hadde da anket seg gjennom hele det lange og ganske infløkte systemet med retter og overetter. I vanlig stil laget scientologene mye lyd om religiøs forfølgelse (fungerer bra i USA, mindre bra i Frankrike) og truet med at de nå ville gå til en enda høyere rettsinstans (Menneskerettsdomstolen i Strasbourg).

Nå har Menneskerettsdomstolen sett på saken og bestemt seg for at den ikke har noe hos dem å gjøre. Den franske dommen blir derved stående. Hah!

Tony Ortega/Jonny Jacobsen: http://tonyortega.org/2014/10/24/scientology-had-a-big-legal-loss-in-europe-in-june-and-were-just-now-finding-out-about-it/

Originaldommen fra 2009, Jonny Jacobsen: http://infinitecomplacency.blogspot.com/2009/10/courts-ruling.html

2 Likes

Grundigere analyse av konsekvensene fra Jonny Jacobsen:

Hovedpoenget her er at siden det er organisasjonen i seg selv som er dømt, betyr det at Scientologikirken er på tynn is. For organisasjonen en ny dom mot seg (og det er fullt mulig, siden rettene allerede har sagt at en del av kultens kjerneaktiviteter er lovstridige), kan de faktisk dømmes til oppløsning.

1 Like

Scientologikirken har ikke lenger så mange muligheter til å beskytte sine kriminelle aktiviteter i Frankrike, så de har måttet ty til det som i henhold til organisasjonen er “hellig religøse aktiviteter”, nemlig deres fair game policy. Den franske advokaten Olivier Morice har først den store bedragerisaken for de franske anti-kult myndighetene og vært sakfører for 13 ansatte i firmaet Arcadia som Scientologikirken overtok og tømte for verdier, Morice er derved en av Scientologikirkens største fiender i Frankrike. Hva gjør man med en slik fiende? Jo, man saksøker ham for alt mulig rart og håper han mister tråden i alle rettsakene han er involvert i.

Den franske retten har kastet ut en anmeldelse av Morice for å ha fratatt dem deres rett til å være antatt uskyldig til det motsatte er bevist fordi han kommenterte saken på et nyhetsprogram. Retten mente Morice hadde omtalt deres “religionsutøvelse”, og ikke personer og lempet ut saken og tilkjente Morice 1500 Euro i saksomkostninger. Saken hadde aldri noen egentlig mulighet til å lykkes, men det er da heller ikke vitsen. I følge Morice er dette den femte saken gruppen har ført mot ham personlig…

The law can be used very easily to harass, and enough harassment on somebody who is simply on the thin edge anyway, well knowing that he is not authorized, will generally be sufficient to cause professional decease. If possible, of course, ruin him utterly. (Hubbard, 1991: “Red volumes”, bind III)

Tony Ortega:

http://tonyortega.org/2014/12/13/jonny-jacobsen-new-scientology-legal-setbacks-in-belgium-france-and-holland/

Ny rettsak, blir Scientologikirken dømt denne gangen, kan hele eller deler av den bli forbudt i Frankrike!

I denne saken er det foreldrene ved en skole utenfor paris som gjennom flere år har forsøkt å få statsanklageren til å reise sak mot flere scientologiorganisasjoner, blant annet Celebrity Centre i Paris, som denne gangen har blandet seg inn i skolens virke. Foreldrene ante ugler i mosen da ungene fortalte om “word-clearing”, bruk av plastilina til å lage modeller av problemstillinger, ingen lekser og “touch assists” i stedet for plaster og pyrisept hos skolelegen.

I utgangspunktet ville ikke den lokale anklageren starte sak mot noen av sciontologi-organisasjonene som sto bak, men foreldrene anket nå har advokat Olivier Morice, som også fører saken for de 13 ansatte fra Arcadia (posten over) tatt saken og fått den overført til Paris. Det er naturligvis ingen garanti for at saken virkelig blir tatt opp i retten, men dette er nok en sak som kommer til å belaste den hardt prøvede organisasjonen i Frankrike til neste år.

Tony Ortega:
http://tonyortega.org/2014/12/17/new-investigation-of-scientology-in-france-could-doom-the-church-there/#more-18703

1 Like